Het verband tussen de indirect gemeten attitude ten opzichte van bier en bierconsumptie: De rol van attitude toegankelijkheid

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

zie artikel in Plos One

Doelstelling

zie artikel in Plos One

Onderzoekspopulatie

studenten

Voornaamste resultaten

zie artikel in Plos One

Output

Descheemaeker, M., Spruyt, A., & Hermans, D. (2014). On the Relationship between the Indirectly Measured Attitude Towards Beer and Beer Consumption: The Role of Attitude Accessibility. PLoS One, Apr 28, 9(4):e95302.

Online artikels & rapporten

Contact

KU Leuven, Centre for the Psychology of Learning and Experimental Psychopathology
Mathilde Descheemaeker

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/03/2010
Einddatum 28/05/2010

Methode

Andere

Type

Andere

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 27/06/2016
Dit item aanpassen