Het profiel van coffeeshopbezoekers in Terneuzen.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De probleemstelling was het vinden van een onderzoeksdesign om het profiel van de coffeeshopbezoeker zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen.

Doelstelling

Het uiteindelijke doel van het onderzoek in Terneuzen was criminologische inzichten verwerven in het profiel van (internationale) coffeeshopbezoekers van de twee gedoogde coffeeshops, met als bijkomend objectief het analyseren van verschillen tussen de verschillende nationaliteiten. Het in kaart brengen van coffeeshopbezoekers, en meer specifiek 'coffeeshoptoeristen' langs de hele Belgisch-Nederlandse grens in één onderzoek zou onbegonnen werk zijn.

Onderzoekspopulatie

Bezoekers van de twee gedoogde coffeeshops in Terneuzen.

Voornaamste resultaten

  • Belgen meest vertegenwoordigd in de politiegegevens met 61,5%, gevolgd door de Fransen met 31,6%.
  • Geografische spreiding van de bezoekers vertoont een trechterpatroon. Gemiddelde afstand afgelegd tot Terneuzen:105 km.
  • Nederlanders omzeilden significant minder de vijfgramsnorm dan de Belgen en de Fransen.
  • Belgen meest vertegenwoordigd in de survey (61,5%), gevolgd door de Fransen (25,6%) en de Nederlanders (11%).
  • Helft van alle respondenten kwam minstens 1x/week naar coffeeshop. De belangrijkste reden (71%): kwaliteit van de drugs.
  • Bijna 4 op de 10 respondenten werd ooit gecontroleerd door de politie. Bijna de helft wijzigde hierna zijn bezoekpatroon.
  • Opdeling coffeeshopbezoekers in 3 groepen wat betreft het gedrag in de coffeeshops: de pit-stoppers, de use&leavers en de chillers.

Output

De Ruyver, B., & Surmont, T. (2007). Grensoverschrijdend drugstoerisme: Nieuwe uitdagingen voor de euregio's: Maklu, 129p.

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2004
Einddatum 31/12/2005

Methode

Literatuurstudie
Andere
Documentenstudie
Registratie

Type

Surveyonderzoek
Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Andere

Product

Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen