Het ontwikkelen van een methodiek voor het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische patiënten.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het onderzoek zocht een antwoord op volgend onderzoeksvragen:

  • Wat is de mate van verslaving en tabaksgebruik van psychiatrische patiënten en hun vraag naar rookstopondersteuning (is er nood aan? Welke ondersteuning?) in UPC Sint kamillus.
  • Verhoogt het opleiden van verpleegkundigen in rookstopgerelateerde onderwerpen (tabaksverslaving, motivationele gespreksvoering, hervalpreventie) de hoeveelheid ondersteuning die psychiatrische patiënten wordt gegeven (inzake het faciliteren van een rookstopwens en het verhogen van de slaagkansen bij het stoppen met roken).
  • Welk draagvlak heeft tabakspreventie momenteel in het ziekenhuis? Heeft een interventie bij de leidinggevenden in de brede zin een impact op hun visie op tabakspreventie?
  • Wat zijn de slaagpercentages van de psychiatrische patiënten die deelnemen aan rookstoptherapie in groep, in UPC Sint Kamillus?

Doelstelling

  • Tabaksgebruik en -verslaving van patiënten en hun vraag naar rookstopbegeleiding in kaart brengen door middel van een vragenlijstonderzoek.
  • Methodiek uitwerken voor het voorkomen en terugdringen van tabaksgebruik bij psychiatrische patiënten.

Onderzoekspopulatie

De residentiële cliëntenpopulatie van Sint kamillus Bierbeek.

De verpleegkundigen/patiëntenbegeleiders van de deelnemende afdelingen.

De leidinggevenden.

Online artikels & rapporten

Contact

Sint kamillus Bierbeek
Hilde Christiaens

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/08/2009
Einddatum 31/12/2009

Methode

Enquête - schriftelijk

Type

Nodenbevraging
Pretest / ontwikkeling instrument of methodiek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen