Het ontrafelen van alcoholgerelateerde sociale media-effecten: een onderzoek naar de rol van verschillende socialisatieagenten en diverse sociale media platformen in het alcoholgebruik van jongeren.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Alcohol wordt wereldwijd ervaren als een groot gezondheidsprobleem dat jaarlijks leidt tot 3.3 miljoen sterfgevallen. Ondanks het feit dat alcohol schadelijk is voor alle groepen, blijken adolescenten (jongeren tussen de 12 en 18 jaar) het kwetsbaarst te zijn. Bijgevolg is het van belang om een inzicht te verwerven in de factoren die bijdragen tot het alcoholgebruik van deze leeftijdsgroep. Zo hebben recentelijk een aantal studies erop gewezen dat individuen, blootgesteld aan alcoholberichten op sociale media zoals Facebook en Instagram, hun alcoholgebruik verhogen, meer positief staan ten aanzien van alcohol, geloven dat anderen veel alcohol consumeren en dit gedrag goedkeuren. 

Het is de ambitie van dit doctoraatsproject om deze onderzoekslijn verder uit te breiden. Daarbij is het doel om een diepgaand inzicht te verwerven in (1) de manier waarop alcohol op sociale media wordt voorgesteld, (2) het bewustzijn en percepties omtrent dit type van inhouden en (3) de causale invloed van zulke berichten op alcoholgerelateerde determinanten. In ieder van deze doelstellingen zal gekeken worden naar de unieke rol van (a) verschillende socialisatieagenten (leeftijdsgenoten, celebrities, social influencers, alcoholmerken) en (b) verschillende sociale media platformen (Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp). 

Doelstelling

Dit doctoraatsproject tracht inzicht te verwerven in: 

(1) De manier waarop verschillende socialisatieagenten (leeftijdsgenoten, celebrities, influencers, alcoholmerken) verwijzen naar alcohol op diverse sociale media. 

(2) Het bewustzijn en de percepties van adolescenten omtrent alcoholinhouden van verschillende socialisatieagenten op diverse sociale media.

(3) De invloed van blootstelling aan alcoholinhouden van verschillende socialisatieagenten op diverse sociale media.  

Om deze doelstellingen te bereiken worden verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd waaronder cross-sectionele studies, focusgroepen, een inhoudsanalyse, experimentele en eye-tracking studies. 

Onderzoekspopulatie

Adolescenten (jongeren tussen de 12 en 18 jaar)

OutputVranken, S., Geusens, F., Meeus, A., & Beullens, K. (2020). The platform is the message? Exploring the relation between different social networking sites and different forms of alcohol use. Journal of Health and New Media Research, 4(2), 135-168. Retrieved from jhnmr.org.

Vranken, S., Kurten, S., Beullens, K. with Beullens, K. (joint last author), Vranken, S. (corresp. author) (2022). The temporality and accessibility of message types (TAMT) model: Examining social media message types and the associations between exposure to alcohol and binge drinking. Cyberpsychology-Journal Of Psychosocial Research On Cyberspace16 (5), Article 4. https://doi.org/10.5817/cp2022-5-4

Vranken, S., Beullens, K., Geyskens, D., & Matthes, J. (2022). Under the Influence of (alcohol)influencers? A qualitative study examining Belgian adolescents' evaluations of alcohol-related Instagram images from influencers. Journal of Children and Media, 17(1), 134-153. https://doi.org/10.1080/174827...

Vranken, S., Murru, S., & Beullens, K. (2023). "Boys are allowed to be drunk": exploring gender norms in adolescents' alcohol-related self-presentations across different social media platforms and message types. Journal of Drug IssuesAdvance Online Publication. Https://doi.org/10.11177/00220426231163791

Vranken, S., Matthes, J., Fitzgerald, K., & Beullens, K. (2023). I spy with my little eye: an eye-tracking study examining adoelscents' attention to alcoholic and non-alcoholic beverages in Instagram Stories. Appetite, 189. https://doi.org/10.1016/J.APPE...

Vranken, S., & Beullens, K. (2023). Disentangling alcohol-related social media effects: a mixed-method approach to explore the role of different socialization agents and different social media message types. [Doctoral Dissertation]. KU Leuven. 

Contact

FWO en School for Mass Communication Research (KU Leuven)
Sofie Vranken
+32 16 37 47 17 - Sofie.vranken@kuleuven.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/11/2019
Einddatum 31/10/2023
Doorlopend project

Methode

Online enquête
Focusgroep

Type

Surveyonderzoek
Andere
Effectstudie

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 12/09/2023
Dit item aanpassen