Herstel van verslaving: exploratie van persoonlijke ervaringen en ondersteuningsnoden

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Afhankelijkheid wordt daarom steeds meer beschouwd als een chronische en recidiverende hersenaandoening, waarbij herstel mogelijk is. De nadruk bij herstel verschuift van abstinentie naar een proces van persoonlijke groei waarin men leert omgaan met problemen binnen verschillende leefgebieden, inclusief herval. Herstel kan abstinentie omvatten, maar dit is geen noodzaak. De nieuwe en meer persoonlijke visie op herstel (‘recovery’) vertrekt vanuit de doorleefde ervaringen van personen die herstellen van middelenafhankelijkheid, waarbij het individueel gedefinieerde en ervaringsgerichte karakter van herstel naar voren komt.

Werkpakketten:

- Interviews met cliënten van de drugbehandelingskamer (n=10)

- Interviews met CRA+CM cliënten (n=30)

- Focusgroepen met personen in herstel (n=6) en sociaal netwerk van personen in herstel (n=3)

- Interviews met personen in herstel (n=97)

Doelstelling

Voorliggend onderzoek wordt opgezet om 1) inzicht te krijgen in de huidige conceptualisering van herstel, 2) inzicht te krijgen in de elementen die geassocieerd zijn met de initiatie en het behoud van herstel, 3) inzicht te krijgen in ondersteunings- en hulpverleningsnoden van personen in herstel.

Onderzoekspopulatie

1. Individuen die zelf aangeven dat zij in herstel zijn van verslaving

2. Sociaal netwerk van individuen die in herstel zijn

Contact

Universiteit Gent, vakgroep orthopedagogiek
Anne Dekkers, prof. dr. Wouter Vanderplasschen
09 331 03 13 - Anne.Dekkers@Ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 18/09/2013
Einddatum 31/01/2020

Methode

Interview
Focusgroep

Type

Andere

Gefinancierd door

Andere organisaties

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Andere

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 09/09/2019
Dit item aanpassen