Gokgedrag profvoetballers België

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Illegaal gokken is nog niet verdwenen uit het Belgische profvoetbal. Het merendeel van de voetballers kent het bondsreglement m.b.t. gokken matig tot niet, en in 1B wordt meer gegokt dan in 1A, zo blijkt uit UGent-onderzoek.

Enkele jaren na de ophef die is ontstaan rond het vermeend gokken op eigen matchen van profvoetballer Olivier Deschacht werd verwacht dat profvoetballers een gewijzigde attitude zouden vertonen met betrekking tot hun gokgedrag. Onderzoek van Andres Vandewalle en prof. Wim Hardyns laat uitschijnen dat het fenomeen nog steeds aanwezig is in het Belgisch profvoetbal. Daarnaast valt ook op dat het merendeel van de profvoetballers het bondsreglement matig tot niet kennen en dat de profvoetballers uit 1B proportioneel meer gokken dan die uit 1A.

Het reglement

Artikel B1404, §1 van het bondsreglement is duidelijk: een profvoetballer die in België speelt mag niet gokken op zijn eigen matchen, op matchen uit dezelfde afdeling of op matchen waarbij de eigen club betrokken is. Bij overtreding van dit reglement kan de bevoegde commissie van de KBVB een sanctie opleggen aan de speler in kwestie, gaande van een geldboete tot schorsing of ontslag. Ook de Kansspelcommissie kan een onderzoek instellen en bijgevolg een sanctie opleggen, zoals onder meer Olivier Deschacht mocht ervaren. Illegale gokpraktijken die bovendien geleid hebben tot competitievervalsing worden bestraft met tenminste 1 jaar schorsing voor de speler. Daarnaast kunnen ook hoge geldboetes worden opgelegd, alsook kan de club geschrapt worden. Recidivisten riskeren zelfs het einde van hun carrière.

129 profvoetballers bevraagd

Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan rond illegaal gokken in het Belgisch voetbal werden profvoetballers uit 1A en 1B bevraagd, om te weten te komen of er sprake is van een probleem in het Belgisch profvoetbal inzake strafbaar gokgedrag. Er werd onder meer gepeild naar hun kennis van bovenstaand reglement, en ook naar de frequentie van eventueel illegaal gokgedrag. De vragenlijsten werden afgenomen op het einde van het seizoen 2017-2018 en tijdens de voorbereiding op het seizoen 2018-2019. In totaal namen 129 profvoetballers deel aan de enquête (39 uit 1A, 90 uit 1B), verspreid over 7 profclubs (2 uit 1A, 5 uit 1B). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 26 jaar en zo’n 54% bezat de Belgische nationaliteit (zie tabel 1).

Reglement is niet gekend, en er wordt nog steeds gegokt, vooral in 1B

De studie genereerde enkele opvallend resultaten. Op de vraag of de profvoetballers op de hoogte zijn over het gedeelte van het bondsreglement dat gaat over het afsluiten van voetbalweddenschappen, geeft 51,2% aan dat hun kennis hierover matig tot slecht te noemen is (zie tabel 2). Met andere woorden, meer dan de helft van de profvoetballers heeft amper een idee op welke matchen ze wel en – vooral – niet mogen gokken. Verder viel op dat vooral de jongere profvoetballers en de niet-Belgen hier significant slechter scoorden.

In het onderzoek werd ook gepeild naar de frequentie van het gokgedrag van profvoetballers. Slechts 4 van de 129 profvoetballers gaven aan dat ze ooit al eens gegokt hebben op hun eigen match(en). Wanneer daarentegen gevraagd werd aan de profvoetballers of ze weet hebben van collega-profvoetballers die ooit al eens gokten op een eigen match, gaf één op de drie (31,8%) aan van wel (zie tabel 3). Dit is een opvallende vaststelling, gezien de ophef die er in de media is ontstaan na de case Deschacht.

Tot slot kon worden aangetoond dat er significant meer wordt gegokt in 1B in vergelijking met 1A. Van de 23 profvoetballers die toegaven dat ze gegokt hadden in het seizoen 2017-2018 komen er 22 uit in 1B.

Het is belangrijk erop te wijzen dat de Pro League, de KBVB en de Kansspelcommissie, ondertussen het initiatief hebben genomen om de voetballers hierover bij te scholen. Zo zal onder andere Scott Davies, ex-profvoetballer en ex-gokverslaafde, wijzen op de gevaren en risico’s en de regels rond sport betting.

Contact

Universiteit Gent, vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Wim Hardyns

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2018
Einddatum 30/06/2019

Datum laatste wijziging: 08/08/2019
Dit item aanpassen