Global Drug Survey

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Elk jaar in november lanceert de Global Drug Survey zijn drugsonderzoek . Deze wereldwijde survey wordt in België gecoordineerd door dr. Tina Van Havere van HoGent.

De Global Drug Survey is een unieke en anonieme online vragenlijst omtrent het druggebruik (alcohol, illegale drugs, tabak, medicatie) bij + 16- jarigen die vertaald wordt in steeds meer talen. Drugs is een thema waar vaak over gespeculeerd worden, maar met dit baanbrekend project kunnen we preventiewerkers en hulpverlening informeren om op lokale en globale trends te anticiperen en te reageren. Een online vragenlijst die polst naar het druggebruik, trekt automatisch druggebruikers aan. De bevraagde groep is dan ook geen representatieve steekproef van de Belgische populatie, maar geeft ons een uniek inzicht in (de patronen van) het druggebruik.

De GDS wordt jaarlijks herhaald met telkens nieuwe vragen.

Doelstelling

Alcohol-, tabak-, medicatie- en druggebruikers uit België bereiken om ook naar hun verhaal te luisteren. De resultaten geven ons een correct beeld van het druggebruik in België en plaatst het meteen in een internationaal perspectief. Aan de vorige editie namen wereldwijd meer dan 100 000 respondenten deel met het aantal Belgen variërend tussen 800 en 2000 . De resultaten wordt gebruikt om een beter inzicht te geven in het druggebruik van de respondenten. Preventiewerkers en hulpverleners kunnen met de resultaten meer op maat werken en anticiperen en reageren op specifieke trends.

Onderzoekspopulatie

Cijfers van GDS 2017: In totaal namen 788 Belgen deel aan de online survey, onder wie drie vierde mannen (77%), wat wijst op een meer mannelijke groep die we bereikt hebben dan de jaren voorheen. De gemiddelde leeftijdsgroep is ongeveer 25 jaar, wat ook een lagere leeftijd is dan de andere jaren. Ongeveer de helft studeert nog. In het laatste jaar heeft 75,4% minstens één illegale drug gebruikt. 52,9% gebruikte in de laatste maand minstens één illegale drug. Rond 24% heeft enkel legale drugs gebruikt tijdens de laatste 12 maanden. In vergelijking met andere survey naar het druggebruik van Belgen, ligt dit een pak hoger. Een online vragenlijst die polst naar het drugsgebruik, trekt automatisch drugsgebruikers aan. De bevraagde groep is dan ook geen representatieve steekproef van de Belgische populatie en we zeggen dus niks over de grootte van het drugsgebruik in België, maar het geeft ons een uniek inzicht in (de patronen van) het drugsgebruik.

Voornaamste resultaten

Cijfers van GDS 2017: In België blijft de legale drugs alcohol topscores halen, gevolgd door cannabis (bijna 70% laatstejaarsgebruik), xtc (33%), cocaïne (25%). Wat ons verder opvalt in de cijfers is de populariteit van Ketamine: Bijna 20% van de bevraagde groep gebruikte dit dissociatief tripmiddel, waarmee je een scheiding tussen lichaam en geest kan ervaren. In combinatie met alcohol kan je het bewustzijn verliezen.

Alcohol

Niet onverwacht is alcohol de meeste gebruikte drug (96% laatstejaarsgebruik). Maar niet voor iedereen blijkt dat zonder problemen te zijn. Volgens de AUDIT-schaal, een meetinstrument van de WHO, vertoont 37.7% van de mannelijke Belgische alcoholdrinkers hoog risico- of zelfs schadelijk gebruik in vergelijking met 25% wereldwijd. Meer dan 15% van de mannen scoort zelfs in de hoogste categorie, waarbij aangeraden wordt om naar een specialist door te verwijzen en eventueel een behandeling op te starten omdat vermoed wordt dat er een alcoholafhankelijkheid speelt. Bij vrouwen is dit aantal lager maar vertoont ook daar 22.2% van de Belgische drinkers hoog risicovol en schadelijk gebruik, in vergelijking met 20.5% wereldwijd. Hoewel alcohol drinken zeer ingeburgerd en normaal is in onze maatschappij, is er dus toch een onrustbarende groep van drinkers.

Wanneer we vragen naar hun ervaringen met opnames in spoeddiensten, dan merken we uit de cijfers dat het in de meerderheid van de gevallen om een opname gaat waarin o.a. ook alcohol een rol speelt.

Minderen en op zoek naar hulp

Uit het onderzoek blijkt dat er heel wat gebruikers graag zouden minderen met drinken, maar slechts een beperkt aantal wil ook daadwerkelijk hulp bij. Het belang van laagdrempelige initiatieven is des te belangrijker (bv. online). Zo zou meer dan 36% van de Belgische drinkers het komende jaar ook liever wat minder drinken en een zelfde aantal zou willen minderen met cannabis roken. Slechts 4.5% van de drinkers wil hierbij hulp. Bij de cannabisgebruikers is er wel een grotere groep die hulp wil, namelijk bijna 13%. Bijna 44% geeft aan minder cocaïne te willen gebruiken in het komende jaar, maar slechts 5.3% wil hierbij hulp. Ook 27% van de respondenten wil het komende jaar minder xtc gebruiken.

Laagdrempelige initiatieven, zoals alcoholhulp.be of via de DrugLijn (cf. DASH voor het minderen van cannabis, cocaïne, GHB en/of alcohol), om mensen ondersteuning te bieden bij het minderen met drinken of zelfs volledig te stoppen, zijn dus zeer noodzakelijk in België. Drinkers die vragen hebben bij hun gebruik, kunnen hier ook terecht voor meer informatie. De sensitiviteit bij de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals bij dokters, omtrent mogelijke alcoholproblemen, is broodnodig. Met enkele eenvoudige AUDIT-vragen kunnen zij een risico-inschatting doen en dit bespreekbaar maken. Ook een efficiënte doorverwijzing kan een grote hulp betekenen bij de mensen die hun gedrag wensen te wijzigen. Er bestaat alvast een interessante app in het Engels die mensen verder op weg kan helpen www.drinksmeter.com.

Pilltesting

Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de tien van de recente xtc-gebruikers zijn pillen liet testen (globale cijfers over alle landen). In België kan je slechts beperkt je pillen laten testen (enkel in Brussel) en dit zien we ook in de cijfers. België is de slechtste leerling: we scoren het laagst wanneer er gevraagd wordt naar het piltesten, zowel wanneer het over hun eigen gedrag gaat als dit van een vriend.

Output

Persaandacht: radio, tv, geschreven pers

Contact

HOGent
Tina Van Havere

Algemene info

Looptijd

Startdatum 18/11/2013
Einddatum 31/12/2018
Doorlopend project

Methode

Online enquête

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Eigen middelen + andere organisaties

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie
Polygebruik
Internet / gaming

Discipline

Epidemiologisch onderzoek

Regio

Internationaal

Datum laatste wijziging: 29/11/2018
Dit item aanpassen