Ginger. Preventie van alcohol- en andere drugproblemen: monitoring van activiteiten

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Preventiewerkers krijgen toegang tot het online registratieprogramma. Zij vullen voor elke preventieactiviteit 8 hoofdvariabelen in: (detail)sector, locatieniveau, aard en omvang vand e doelgroep, (detail)soort van activiteit, behandelde items, gebruikte materialen en evaluatie van de activiteit.

De geregistreerde data worden op de server van VAD weggeschreven, zodat analyse op elk moment kan plaatsvinden. Voor elk kalenderjaar analyseert VAD de ingevoerde Gingerdata en beschrijft de voornaamste resultaten in een monitoringrapport.

Doelstelling

Het organiseren van een registratiesysteem dat gegevens verzamelt over de activiteiten van alcohol- en drugpreventiewerkers en, op basis van de monitoringresultaten, inzichten verstrekken aan geïnteresseerden (beleid, organisaties, preventiewerkers, ) over uitgevoerde preventieactiviteiten en de evoluties en processen die daarin te onderscheiden zijn.

Onderzoekspopulatie

Professionele preventiewerkers in het domein alcohol- en drugpreventie. Jaarlijks nemen gemiddeld 75 preventiewerkers deel aan de Gingeregistratie.

Voornaamste resultaten

In 2010 namen 83 preventiewerkers deel aan de registratie, waarvan 2/3e CGG-preventiewerkers. In totaal werden 5.800 preventieactiviteiten geregistreerd. Daaruit blijkt dat gezondheid en onderwijs nog steeds de meest bereikte sectoren zijn, met een participatie in 3 op de 10 activiteiten. Onderwijs is een sector die vooral afzonderlijk bereikt worden, gezondheid is een sector die meestal via intersectorale samenwerkingsverbanden participeert. Opvallend is dat de sector arbeid zijn gestage opmars verderzet en zo voor het eerst de kaap van 10% rondt.

Output

Rosiers, J. (2011). Preventie van alcohol- en andere drugproblemen. Monitoring van activiteiten. Rapport 2010. Brussel: VAD.

Contact

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)
Johan Rosiers
02 423 03 58 - johan.rosiers@vad.be

Algemene info

LooptijdDoorlopend project

Methode

Registratie

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen