Ge(s)laagd contact, DrugLijn-rapport over problematisch middelengebruik en intrafamiliaal geweld

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De DrugLijn monitort sinds 2007 met welke situaties van intrafamiliaal geweld de lijn te maken krijgt. Nieuwe cijfers en een opgefriste literatuurstudie omtrent verbanden tussen intrafamiliaal geweld en middelenmisbruik werden in 2012 gepubliceerd in een update van een eerder verschenen rapport.

De DrugLijn zet ondertussen haar monitoring voort, wat op termijn tot nieuwe dataverwerking kan leiden.

Doelstelling

De DrugLijn wordt wel vaker geconfronteerd met verhalen waarin middelenmisbruik ter sprake komt en daarbij spontaan melding gemaakt wordt van intrafamiliaal geweld. Om meer inzicht te krijgen op de aard en omvang van deze problematiek startte de lijn met een geanonimiseerde registratie van de meldingen. Bij de verwerking van de resultaten daarvan werd tegelijk een literatuuronderzoek gedaan naar de verbanden tussen beide problematieken (middelenmisbruik en intrafamiliaal geweld).

Onderzoekspopulatie

De data slaan op iedereen die De DrugLijn contacteert via telefoon, skype, e-mail of chat. Het gaat zowel om gebruikers, maar ook om ouders, partners,kinderen van gebruikers,familieleden, vrienden,enz

Voornaamste resultaten

In 2 tot 3% van alle contacten maakt de beller of mailer spontaan melding van intrafamiliaal geweld. Partners zijn een voor de hand liggende groep slachtoffers, vaak gerelateerd aan alcohol of stimulatia. Uit de Druglijndata blijkt echter dat cannabisgerelateerd fysiek of psychisch geweld een realiteit is. Vaak is dat dat gericht tegen ouders. Ouders vormen tradiotioneel een grote doelgroep binnen diegenen die De DrugLijn contacteren.

Output

Er werden twee rapporten gepubliceerd. Het rapport dat in 2012 verscheen is een update van het rapport uit 2008 en draagt de titel: Ge(s)laagd contact. Problematisch middelengebruik en Intrafamiliaal geweld.

Er werd een artikel gepubliceerd in het Handboek Intrafamiliaal Geweld (uitg. Politeia) Afl. 7 – november 2013 met als titel 'Middelengebruik en Familiaal Geweld' (inhoudstafel handboek raadpleegbaar via http://www.politeia.be/uploads/FAM_GEWELD.pdf)

Online artikels & rapporten

Contact

De DrugLijn
Tom Evenepoel
02 423 03 44 - tom.evenepoel@vad.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/03/2007

Doorlopend project

Methode

Literatuurstudie
Registratie

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Andere

Regio

Vlaams

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen