Game survey 2009

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Dit onderzoek wil meer inzicht geven in de Vlaamse gamer op vlak van motivaties en gamegedrag. Daarbij is specifiek aandacht voor de casual gamer en voor algemeen gamegedrag.

Het onderzoek maakte gebruik van een vragenlijst die via diverse kanalen (zowel via specifieke fora gericht op gamers, jongeren, vrouwen, ouderen,… als via scholen, sociale netwerksites, etc.) online verspreid is om een zo divers mogelijk publiek te bereiken.

Doelstelling

  • nagaan van intensiteit, aard en motivatie van mediagebruik;
  • nagaan van houding tegenover gamen en denkbeelden over stereotypen en assumpties over gamen en gamers.

Onderzoekspopulatie

Online steekproef met 3.188 respondenten.

Voornaamste resultaten

De groep ‘hardcore gamers’ bestaat voornamelijk uit mannen met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Deze groep spendeert gemiddeld 2 uur aan gamen op een doorsnee weekdag, op een dag in het weekend loopt dit op tot 3,5 uur.

De groep ‘non-gamers’ bestaat voor twee derde uit vrouwen en is over het algemeen hoger opgeleid dan de twee andere groepen. De gemiddelde leeftijd binnen deze groep is 38 jaar. Non-gamers maken in vergelijking met de twee andere groepen minder vaak gebruik van de verschillende media.

Bij de ‘casual gamers’ zijn mannen en vrouwen ongeveer evenredig vertegenwoordigd zijn en is de gemiddelde leeftijd 26 jaar. Op een doorsnee weekdag wordt ongeveer 30 minuten gespeeld, tegenover 40 minuten/dag in het weekend. Wie minstens een keer per week een spelletje speelt, doet dat vooral thuis en op het werk. Qua tijdstip scoren overdag en ’s avonds voor 24u het best.

Een kleine 30% van de respondenten speelt minstens een keer per week een gratis spelletje via het Internet, 24% speelt minstens een keer per week een spelletje op een console en bijna 11% speelt minstens een keer per week een gratis spel op de computer (zoals bv. Patience, Tetris, …). Vooral bij vrouwen zijn dergelijke gratis spelletjes die via internet of op de PC worden gespeeld, heel populair. Opvallend is dat mannen vaker met vrienden (zowel real life als virtuele vrienden), collega’s, kennissen en onbekenden spelen dan vrouwen.

De overgrote meerderheid van de respondenten speelt videospelletjes omdat ze het zelf gewoon leuk vindt. ‘Casual gamers’ blijken echter wel minder vatbaar te zijn voor het immersieve element eigen aan sommige games (al blijken mannen dit immersieve karakter wel iets belangrijker te vinden dan vrouwen): slechts een minderheid ‘vergeet de wereld’ rondom zich tijdens het spelen. 85% van de ‘casual gamers’ vindt het bovendien belangrijk om ook tijd vrij te maken voor andere zaken zoals gaan sporten, afspreken met vrienden,….

Output

Damiaans, R. (2009). Dossier: Social games. Chief (026), oktober, 77-79.

Meer dan 8 op 10 Vlamingen spelen games volgens studie, Het Belang van Limburg, 21/08/2009, p.7.

Schuurman, D., & De Moor, K. (2009). Niet-gamers die gamen: een onderzoek naar de casual gamer in Vlaanderen. Presentatie op de Games Develoment Day, 21/08/09, Filmfestival Oostende.

Schuurman, D., & De Moor, K. (2008). Dé gamer bestaat niet: een uitgebreide profielschets van Vlaamse gamers. AnD. Tijdschrift van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, 3, 19-20.

Schuurman, D., De Moor, K., & Van Looy, J. (2009). Iedereen gamet? Op zoek naar de groeiende groep casual gamers in Vlaanderen. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen, Onderzoeksgroep voor Media & ICT (MICT) Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT)
Dimitri Schuurman

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2009
Einddatum 30/06/2009

Methode

Online enquête

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Andere

Product

Internet / gaming

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen