Familieleden van personen die middelen misbruiken

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het betreft hier niet één onderzoek, doch verschillende kleinere onderzoeksprojecten die allen focussen op (verschillende groepen) familieleden van druggebruikers. Hoewel er heel wat onderzoek bestaat over het belang van sociale steun voor druggebruikers, in functie van het toeleiden naar hulp, en retentie en succes na de behandeling, is het ook belangrijk familieleden te benaderen als een aparte doelgroep, die ook ondersteuning nodig heeft.Het opnemen van zorg voor een persoon met een chronische problematiek, zoals verslaving, is immers doorgaans een belangrijke bron van stress voor de informele verzorgers (familie, partners, vrienden).

Doelstelling

De algemene bedoeling van deze onderzoekslijn is om de noden en belangen van familieleden en informele zorgverleners van personen die middelen misbruiken te belichten.

Onderzoekspopulatie

Verschillende groepen, bijvoorbeeld: ouders van druggebruikers in behandeling, ouders van druggebruikers die de behandeling voortijdig beëindigden, broers en zussen, kinderen van druggebruikers.

Voornaamste resultaten

Zie de verschillende publicaties van elk onderzoek afzonderlijk.

Output

Soyez, V. & Vandeburie, J. (accepted). Parents of substance misusers after dropout from treatment: an exploration of their experiences. Substance Use and Misuse, accepted for publication; minor adaptations required.

Van Reybrouck, T.; Vandeburie, J. & Soyez, V. (2011). Behoeften en verwachtingen van familieleden van drugsgebruikers als basis voor gerichte ondersteuning. Verslaving: Tijdschrift over verslavingsproblematiek, 7(2), 34-46.

Noens, L.; Soyez, V. & Thienpondt, J. (2010). Bereiken, ondersteunen en begeleiden van familieleden van allochtone druggebruikers. Verslaving: Tijdschrift over verslavingsproblematiek; 6(4); 72-83.

Neirynck, S. & Soyez, V. (2009). A friend with weed, a friend indeed!? Ervaren sociale steun en kwaliteit van vriendschapsrelaties bij adolescenten al dan niet in begeleiding voor drugproblemen. Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogen; 28 (4), 21-37.

Contact

Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie (KLEP), IDNS onderzoeksgroep (Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek)
Veerle Soyez
02/629 25 37 - veerle.soyez@vub.ac.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/03/2004

Doorlopend project

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk
Interview
Participerende observatie

Type

Andere
Cohortstudie
Nodenbevraging

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Illegale drugs
Polygebruik

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen