Evidence-base van preventiestrategieën inzake cannabisgebruik in Vlaanderen.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Wat is de huidige epidemiologische situatie van cannabisgebruik in Vlaanderen?

Welke drugpreventiestrategieën bestaan er?

  • Hoe werden deze ontwikkeld?
  • Hoe kunnen ze worden geïmplementeerd en hoe worden ze geëvalueerd?
  • Zijn ze 'evidence based'?

Drugpreventie in Vlaanderen:

  • Hoe ziet het organisatorisch landschap er uit?
  • Aanbod, bereik, evaluatie, strategie, evidence base en rationale van de huidige Vlaamse preventieprojecten?

Hoe kunnen de effecten inzake gezondheidswinst van drugpreventiestrategieën worden nagegaan?

Doelstelling

  • Een overzicht geven van de preventiestrategieën inzake cannabisgebruik. Hierbij wordt aandacht besteed aan hun ontwikkeling, implementatie en evaluatie. Tevens wordt de evidence-base van deze strategieën nagegaan.
  • Een methode ontwikkelen die toelaat om een berekening te maken van de effecten inzake gezondheidswinst die kunnen worden verwacht wanneer deze strategieën zouden worden geïmplementeerd in Vlaanderen.

Onderzoekspopulatie

Niet van toepassing.

Output

Matthys, N., Van Hal, G., & Beutels, P. (2006). Evidence based cannabispreventie in Vlaanderen. Een overzicht van preventiestrategieën en mogelijkheden tot gezondheidsgerelateerde evaluatie op bevolkingsniveau. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, ESOC-publicatie nr. 43.

Matthys, N., Van Hal, G., & Beutels, P. (2006). Vlaamse cannabispreventie: te soft voor harde evidentie? Verslaving. Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 2, 4, 40-55.

Matthys, N., Van Hal, G., & Beutels, P. (2006). Cannabispreventie te soft voor harde waarheid? Weliswaar, 12, 6, 8-11.

Contact

Universiteit Antwerpen, Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde
Prof. dr. Guido Van Hal

Algemene info

Looptijd

Startdatum 05/03/2005
Einddatum 14/11/2005

Methode

Literatuurstudie
Interview

Type

Andere

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen