Evaluatie verhuis Free Clinic

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Eind 2009 verhuisde Free Clinic vzw vanuit haar centrale locatie aan het De Coninckplein naar Schijnpoort. Dit gebeurde op vraag van het stadsbestuur, met het oog op het ontlasten van het De Coninckplein door een spreiding van het hulpverleningsaanbod. Het evaluatieonderzoek heeft tot doel de effecten van de verhuis op het gebruik van de openbare ruimte van het cliënteel en de concentratie van restgroepen (waardonder druggebruikers) op het plein te meten.

Doelstelling

Door middel van een nulmeting (één maand voor de verhuis) en een postmeting (een jaar later) wordt achterhaald of er veranderingen zijn in de manier waarop het cliënteel van Free Clinic de openbare ruimte in de buurt van Free Clinic en op het De Coninckplein gebruiken.

Onderzoekspopulatie

Per meting werden 2 weken lang alle cliënten aangesproken die Free Clinic en haar deelwerkingen wilden bezoeken, of bezocht hadden. Zij kregen een financiële beloning van 2 € voor hun participatie.

Voornaamste resultaten

Voor de verhuis ging 54% van de respondenten onmiddellijk binnen en bleef niet hangen na bezoek, na de verhuis wordt dit 80%. Ook het aandeel respondenten dat vóór zijn of haar bezoek aan Free Clinic nog op het plein hangt, is opvallend kleiner geworden, van 38% naar 9%. De voornaamste reden is nog steeds het ontmoeten van lotgenoten. De nieuwe omgeving gaat veel minder vaak gepaard met het nuttigen van alcohol of andere drugs (van 43% naar 2%).

Output

De bevindingen van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport 'Verhuis van Free Clinic - Postmeting'.

Contact

Stad Antwerpen - Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA), i.s.m. Studiedienst Stadsobservatie
Lies Deckers

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/08/2009
Einddatum 28/02/2011

Methode

Interview

Type

Evaluatieonderzoek
Effectstudie

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 09/08/2017
Dit item aanpassen