Evaluatie van de pilootprojecten ‘Drughulpverlening voor personen in detentie’

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Achtergrond

Drugsverslaving is een zeer groot probleem in de gevangenissen, zowel in België als in andere landen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat ruim 1/3 van de gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen drugs gebruikt tijdens detentie en bij 1/4 is er sprake van een langdurige verslavingsproblematiek. Gezien drughulpverlening in Belgische gevangenissen beperkt voorhanden is, werden in december 2017 pilootprojecten opgestart in 3 Belgische gevangenissen, gefinancierd door de Minister van Volksgezondheid. Het doel van deze projecten is om een drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie uit te werken dat op termijn implementeerbaar is in alle Belgische gevangenissen.

Favril, L. & Vander Laenen, F. (2017). Psychofarmaca en drugsgebruik in Vlaamse gevangenissen. Verslaving, 13(2), 85–97.

Doelstelling

Het onderzoeksproject RECO-PRIS (RECOvery in PRISon) is erop gericht deze pilootprojecten te evalueren en advies te verstrekken aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Onderzoeksvragen die daartoe zullen beantwoord worden zijn: 1) Wat is de meest efficiënte manier om gedetineerden met een verslavingsproblematiek te screenen? en 2) Wat is het meest efficiënte behandelingsmodel voor gedetineerden met een verslavingsproblematiek? Er wordt gebruik gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden: naast een literatuurstudie, worden de projecten bezocht en bestudeerd, worden gesprekken gevoerd met zowel de projectmedewerkers, directie- en gevangenispersoneel (o.a. de penitentiair beambten), medewerkers van andere hulpverleningsdiensten in de gevangenissen alsook met de gedetineerden zelf.

RECO-PRIS Onderzoeksteam

Het RECO-PRIS onderzoeksteam is samengesteld uit onderzoekers en supervisoren van de Universiteit Gent en van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) :

Prof. dr. Stijn Vandevelde (UGent, Vakgroep Orthopedagogiek), promotor
dr. Virginie Debaere (UGent, Vakgroep Orthopedagogiek), onderzoekster
Elodie Schils (UGent, Vakgroep Orthopedagogiek), onderzoekster

Prof. dr. Wouter Vanderplasschen (UGent, Vakgroep Orthopedagogiek)

Prof. dr. Freya Vander Laenen (UGent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht)

Prof. dr. Charlotte Colman (UGent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht)

dr. Benjamin Mine (NICC)

dr. Eric Maes (NICC)

Voornaamste resultaten

(Tussentijdse) resultaten kunnen pas kenbaar gemaakt worden na afronding van het onderzoek.

Contact

Universiteit Gent - Vakgroep Orthopedagogiek | Begijnhoflaan 464, 9000 Gent
Virginie Debaere

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/03/2019
Einddatum 31/08/2020

Datum laatste wijziging: 13/09/2019
Dit item aanpassen