Evaluatie van crisis en case management (ECCAM).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Dit onderzoek gaat het volgende na:

  • Wat is het zorgaanbod voor personen met een middelengerelateerd probleem in crisisopvangcentra?
  • Welke definitie van ‘crisis’ kan gehanteerd worden in het kader van de crisisopvang voor personen met een middelengerelateerde problemen?
  • Welke zijn de kerntaken van een case manager in de crisisopvang voor personen een middelengerelateerd probleem?
  • Hoe is het gezondheidseconomisch gesteld met de crisiseenheden binnen het pilootproject?
  • Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden in het kader van de crisisopvang en het case management voor personen met een middelengerelateerd probleem?

Doelstelling

  • Het maken van een ‘epidemiologische mapping’ van voorzieningen die crisisopvang bieden aan personen met een middelenprobleem (hun aantal, hun behandelende patiëntenpopulatie, werking, structuur, financiering en netwerking met andere voorzieningen). Het gaat om de crisiseenheden van algemene ziekenhuizen die in 2002 als pilootproject van start zijn gegaan en de RIZIV-crisisinterventiecentra (CIC) alsook andere voorzieningen die crisisopvang bieden.
  • Het begrip ‘crisis’ omschrijven in het kader van de doelgroepen van deze voorzieningen. Omwille van de heterogeniteit van het crisisbegrip wordt een psychologische en psychiatrische contextgebonden definitie van het begrip nagestreefd.
  • De specifieke kerntaken van case management voor deze doelpopulatie identificeren. Naast een beschrijving van het doelpubliek, het bereik, de case-load, de doelstellingen en de werkwijze wordt nagegaan in welke mate ook andere kerntaken kunnen worden toegevoegd aan de functie-omschrijving van de case manager binnen de crisisopvang van deze patiënten.
  • Bieden van een gezondheidseconomische visie op de resultaten bekomen in de eerste vier doelstellingen.
  • Formuleren van aanbevelingen. Vanuit de beschrijving van de huidige situatie van de crisisopvang en het case management worden hiaten onderkend om van hieruit een aantal aanbevelingen te formuleren naar een betere afstemming van het zorgaanbod op de zorgvraag.

Onderzoekspopulatie

Personen die een beroep doen op de crisiseenheden voor personen met een middelengerelateerd probleem en/of de crisisinterventiecentra met een RIZIV-conventie voor de behandeling van druggebruikers.

Druggebruikers ingeschakeld in een case management-project.

Online artikels & rapporten

Contact

Katholieke Universiteit Leuven, Universitair Psychiatrisch Centrum Neurowetenschappen Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Antwerpen, Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde, UWiD en Faculteit Geneeskunde CHERMID, CEV, VAXINFECT
Prof. dr. Ronny Bruffaerts

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/12/2008
Einddatum 30/04/2012

Methode

Literatuurstudie
Documentenstudie
Interview
Focusgroep
Registratie

Type

Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie
Polygebruik

Discipline

Registratie en evaluatie van hulpverlening

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 16/07/2018
Dit item aanpassen