Evaluatie folder: “Wat met alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap”

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De folder ‘Wat met alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap?’ heeft als doel vrouwen die zwanger wensen te worden, zwanger zijn of borstvoeding geven te informeren over de gevaren van alcoholgebruik. UGent (Master gezondheidsbevordering) en VAD onderzochten of deze folder als kwaliteitsvol beoordeeld wordt door gezondheidsprofessionals en de uiteindelijke doelgroep.

Het gebruik van een folder om gezondheidsinformatie over te brengen wordt positief bevonden door de doelgroep en gezondheidsprofessionals. De folder ‘Wat met alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap?’ wordt als kwaliteitsvol gezien. Een verbetering van de lay-out van de voorpagina en de doeltreffendheid van de tips zouden de folder aantrekkelijker en beter maken.

Doelstelling

Het onderzoek heeft als doel deze folder te evalueren bij gezondheidsprofessionals en de doelgroep (vrouwen in de perinatale periode). Dit om aanbevelingen te formuleren en toekomstig preventiemateriaal te optimaliseren.

Voornaamste resultaten

Er werd een vragenlijst afgenomen bij gezondheidsprofessionals (n=40) en focusgroepen georganiseerd met de doelgroep (n=14). Een meerderheid van de gezondheidsprofessionals maakt graag gebruik van folders. Slechts 5% vond de folder moeilijk in gebruik. De inhoud en de overzichtelijkheid scoorden gemiddeld goed, de aantrekkelijkheid minder goed. Door de deelneemsters van de focusgroepen werd de inhoud, de interesse, het gebruik van een folder als medium en de overzichtelijkheid goed bevonden. De aantrekkelijkheid scoorde minder goed. De tips in de folder waren duidelijk, maar niet vernieuwend.

Contact

VAD
Lyssa Toyinbo

Algemene info

Methode

Online enquête
Interview
Focusgroep

Type

Evaluatieonderzoek

Product

Alcohol

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 15/07/2021
Dit item aanpassen