EU-Dap, European Drug Addiction Prevention trial of Unplugged

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

EU-Dap is een onderzoeksproject - opgebouwd volgens een experimenteel design - er op gericht het preventieprogramma voor het secundair onderwijs 'Unplugged' te evalueren.

Doelstelling

Een longitudinale en Europese evaluatie van preventieprogramma’s voor secundaire scholen met als doel het effect te meten van een programma dat bestaat uit 12 sessies voor 12 tot 14-jarigen. Dit wordt aangevuld met peer-to-peer preventie met ondersteuning van ouders.

Deelnemende landen en organisaties:

  • België - De Sleutel
  • Duitsland – IFT
  • Griekenland – REITOX focal point
  • Italië – OED – regional Centre for Drug Abuse Epidemiology – Piedmont Region (projectleider)
  • Oostenrijk – Institut für Sozial - und Gesundheits Psychologie
  • Spanje – EDEX
  • Zweden – Centre for Tobacco Prevention / Centre for Drug Prevention / Stockholm Centre of Public Health
  • EMCDDA

Onderzoekspopulatie

12- tot 14-jarigen

Voornaamste resultaten

zie artikels

Output

Vadrucci, S., Vigna-Taglianti, F. D., van der Kreeft, P., Vassara, M., Scatigna, M., Faggiano, F., ... & EU-Dap Study Group. (2016). The theoretical model of the school-based prevention programme Unplugged. Global health promotion, 23 (4), 49-58.

Faggiano, F., Vigna-Taglianti, F., Burkhart, G., Bohrn, K., Cuomo, L., Gregori, D.,Panella, M., Scatigna, M., Siliquini, R., Varona, L., van der Kreeft, P., Vassara, M., Wiborg, G., Galanti, M.R.; EU-Dap Study Group (2010). The effectiveness of a school-based substance abuse prevention program: 18-month follow-up of the EU-Dap cluster randomized controlled trial. Drug and Alcohol Dependence, 108(1-2), 56-64.

Faggiano, F., Galanti, M.R., Bohrn, K., Burkhart, G., Vigna-Taglianti, F., Cuomo, L., Fabiani, L., Panella, M., Perez, T., Siliquini, R., van der Kreeft, P., Vassara, M., Wiborg,G.; EU-Dap Study Group (2008). The effectiveness of a school-based substance abuse prevention program: EU-Dap cluster randomised controlled trial. Preventive Medicine, 47(5),537-543.

Van Der Kreeft, P.; Wiborg, G; Galanti, MR; Siliquini, R; Bohrn, K; Scatigna, M; Lindahl, AM; Melero, JC; Vassara, M; Faggiano, F. (2009) ''Unplugged': A new European school programme against substance abuse'. Drugs: education, prevention and policy, Vol. 16, Nr. 2, blz. 167-181.

Online artikels & rapporten

Contact

Hogeschool Gent, faculteit mens en welzijn, vakgroep sociaal werk
Peer van der Kreeft

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/04/2004
Einddatum 01/05/2005

Methode

RCT

Type

Effectstudie

Gefinancierd door

Europese fondsen

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 28/05/2018
Dit item aanpassen