Enforcement of national laws and self-regulation on advertising and marketing of alcohol (ELSA)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Dit project ging na welke regelgevingen in Europa bestaan over alcoholmarketing en hoe deze worden toegepast en gecontroleerd. Daarvoor werd een netwerk van partners samengesteld die een training kregen in het opvolgen van de regelgeving. In een literatuurstudie werd nagegaan wat de impact is van alcoholmarketing op het alcoholgebruik van jongeren.

In een tweede fase werd de bestaande regelgeving over alcoholmarketing geëvalueerd. Elke lidstaat ging bij jongeren na welke alcoholische dranken zij aantrekkelijk vinden. Vervolgens werden aan kleine panels jongeren alcoholreclamefilmpjes voorgelegd. De aantrekkelijkheid van de filmpjes werd gescoord aan de hand van een gestructureerde vragenlijst.

Doelstelling

Rapporteren over de uitvoering van de nationale wetgeving en zelfreguleringsmechanismen over alcoholreclame en -marketing in de EU-lidstaten, de kandidaat-lidstaten en Noorwegen. Lidstaten ondersteunen bij het implementeren van de aanbeveling van de Raad van Europa betreffende alcoholgebruik door jongeren. Expertiseniveau voor monitoring en rapportering van marketingpraktijken verhogen naar het niveau van de meer ervaren lidstaten.

Onderzoekspopulatie

Voor het beoordelen van de alcoholreclamefilmpjes zijn jongeren van 12-17 jaar ingezet.

Voornaamste resultaten

Alcoholreclame houdt verband met positieve attitudes en opvattingen over alcohol onder jongeren. Het verhoogt de kans dat jongeren beginnen met drinken, het beïnvloedt de hoeveelheid die ze drinken en de hoeveelheid die ze per gelegenheid drinken. Er is geen wetenschappelijk evidentie dat niet-wettelijke regelgeving van commerciële boodschappen een impact heeft op de inhoud of het volume van de reclame.

In de Europese lidstaten is er een grote variëteit van reguleringen in verband met alcoholmarketing. De naleving van bestaande regelgeving is weinig gedocumenteerd.

De alcoholische dranken en alcoholreclames die het meest aantrekkelijk zijn voor jongeren gebruiken elementen uit de jongerencultuur.

Output

STAP (2007). Regulation of Alcohol Marketing in Europe ELSA project overview on the existing regulations on advertising and marketing of alcohol. Utrecht: STAP.

STAP (2007). The Impact of Alcohol Advertising ELSA project report on the evidence to strengthen regulation to protect young people. Utrecht: STAP.

STAP (2007). Appealing alcoholic beverages and marketing practices in Europe ELSA project overview of the practices most appealing alcohol products and advertisements selected by young people. Utrecht: STAP.

Alle rapporten zijn te downloaden: http://www.stap.nl/elsa/elsa_project/deliverables....

Contact

Stichting Alcoholpreventie (STAP); Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) vzw
Else De Donder
02 423 03 38 - else.dedonder@vad.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 30/08/2016
Einddatum 30/08/2016

Methode

Literatuurstudie
Documentenstudie
Enquête - schriftelijk

Type

Andere

Gefinancierd door

Europese fondsen

Product

Alcohol

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 30/08/2016
Dit item aanpassen