Effectevaluatie Sportivos

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het SPORTIVOS project is bedacht en opgezet door het VAD (vzw. Vlaamse Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen). Het VAD heeft dit project opgestart op vraag van Mr Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, na overleg met de Australian Drug Foundation die het Good Sports Program tot een goed einde heeft gebracht. Voor het VAD werken 6 mensen aan dit project, onder leiding van Johan Rosiers en Johan Jongbloet, en er wordt gebruik gemaakt van lokale gezondheidsmedewerkers die de clubs ter plaatse ondersteunen voor elk niveau van medewerking in de studie.

Het VAD maakt verslagen van zijn activiteiten maar zoekt regelmatig wetenschappers om hun gegevens te analyseren en te publiceren om de uitgevoerde interventies meer kracht te geven. (Ref . VAD 1-4)

Ik werd gecontacteerd door Johan Rosiers van het VAD, wegens mijn kennis van het alcohol gebruik bij sportende jongeren, om mee te werken en hen in de mate van het mogelijke te helpen met het monitoren van de evolutie van het alcoholgebruik en de motieven om alcohol te drinken.

Na overleg met Prof Vandenplas, werd beslist om hier aan mee te doen en de verkregen gegevens (van de jongeren van 12 tot 18 jaar) te gebruiken voor verder wetenschappelijk onderzoek. We nemen dan de geregistreerde gegevens van de > 18 jarigen mee op in onze data bank om verder te (laten) analyseren voor het VAD.

Dit jaar is de piloot fase opgestart en werden er 25 sportverenigingen ( 5 per Vlaamse provincie) gevraagd om vrijwillig mee te doen, waarvan er nog 19 actueel deelnemen.

Vanaf september begint het definitieve project en is het de bedoeling dat er een 60 tal sportclubs en verenigingen deelnemen.

In het SPORTIVOS project worden sportclubs gestimuleerd via een geaccrediteerd programma tot een beleidsmatige aanpak gebaseerd op vier pijlers: regelgeving en procedures, educatie, doorverwijzen en structurele maatregelen.

Elke club kan vrijwillig het programma verder volgen van niveau 1 naar niveau 3.

Niveau 1 (brons in Sportivos termen) : a) er is altijd minstens één lid van het clubmanagement aanwezig wanneer alcohol wordt geserveerd b) alle mensen die werken in de bar hebben een geaccrediteerde opleiding gevolgd over verantwoord alcohol gebruik c) een register van alle alcohol gerelateerde incidenten wordt nauwkeurig bijgehouden.

Niveau 2 (zilver in Sportivos termen): niveau 1 plus a) mensen die de bar bedienen drinken nooit alcohol terwijl ze aan het werk zijn b) elke club voorziet de mogelijk om eten te serveren wanneer er alcohol wordt gedronken c) er is een uitgebreide optie aan niet alcoholische dranken d) er is een uitgebreide optie aan alcoholische dranken met een laag alcohol percentage e) alcoholische dranken met een laag alcohol percentage zijn goedkoper dan alcoholische dranken op volle sterkte f) de club organiseert niet en verbiedt zelfs "happy hour" promoties, de verkoop van goedkope of afgeprijsde alcoholische dranken en alcohol spelletjes, gratis drank bonnetjes, het organiseren van een all-you-can-drink-party, het uitdelen van alcohol als vergoeding of winnende prijs.

Niveau 3 (goud in Sportivos termen): niveau 1 en 2 plus a) de club heeft een geschreven beleidsplan voor alcohol management b) de club heeft een geschreven beleidsplan voor veilig vervoer en transport.

Doelstelling

Hoofdvraag : Het Sportivos project kan het alcoholgebruik bij sporters, leden en supporters en het rijden onder invloed van alcohol in de Vlaamse sportclubs verminderen en de inkomsten en het sociaal kapitaal van de clubs verhogen door een geaccrediteerd interventie programma.

Bijvraag 1 : Het actuele alcohol verbruik bij sporters in clubverband in Vlaanderen in kaart brengen.

Bijvraag2 : wat zijn de motivationele / psychologische aspecten van sporters om alcohol te drinken.

Bijvraag 3 : Wat is het risico dat het regelmatig nuttigen van alcohol in clubverband kan leiden tot problematisch drinkgedrag.

Onderzoekspopulatie

Vlaanderen: Alle sportclubs van alle bestaande niveaus in Vlaanderen worden via de sportbestuurder gecontacteerd en krijgen het voorstel om vrijwillig mee te doen.

Alle actieve sporters van alle deelnemende clubs zullen gevraagd worden om mee te werken met de studie. Elke sportclub/vereniging kan meewerken van zodra ze als sport vereniging zijn erkend. Doelgroep van Sportivos zijn a priori teamsporten in recreatief en laag tot middel competitief niveau. Het zijn clubs met of zonder jeugdwerking, mannen en/of vrouwen. Het zijn voornamelijk de typische 'community sporting clubs'. Het zijn deze clubs omdat uit literatuur ook blijkt dat daar de prevalentie en kans op risicovolle drinkpatronen het hoogst is. Topclubs die wensen mee te doen zullen natuurlijk ook aanvaard worden.


Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2017
Einddatum 01/01/2020
Doorlopend project

Methode

RCT

Type

Effectstudie

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 28/08/2018
Dit item aanpassen