Effectevaluatie preventietraject 'Sportivos'

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Sportivos is een preventietraject voor sportclubs met focus op alcohol en cannabis. Met Sportivos ontwikkelen clubs een haalbaar alcohol- en drugbeleid en wordt de sportclub geholpen om op een verantwoordelijke, gezonde en sportieve manier bezig te zijn met alcohol en drugs. Sportivos wordt ondersteund door het Vlaams beleid, Agentschap Zorg en Gezondheid, VAD, de Vlaamse logo’s en het regionale, intergemeentelijke en lokale preventiewerk tabak, alcohol en drugs in Vlaanderen. Verschillende sportclubs in Vlaanderen zijn er al succesvol mee aan de slag gegaan.

METEN IS WETEN

Sportivos werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten inzake gedragsbeïnvloeding en werd gebaseerd op het succesvolle ‘Good Sports’ programma dat zijn oorsprong kent in Australië. Om zwart op wit te kunnen aantonen dat Sportivos clubleden gezonder maakt, de club veiliger en gezelliger maakt en clubverantwoordelijken bekwamer worden om problemen door alcohol- en druggebruik te voorkomen en als ze toch gebeuren te beperken, werd een evaluatieplan uitgewerkt.

Elke sportclub die zich inschrijft voor Sportivos vult vrijblijvend dezelfde vragenlijsten in. Dit doen ze bij aanvang van Sportivos en daarna nog drie keer met telkens een jaar tussen. Met deze evaluatiemethode wordt de evolutie op dezelfde determinanten en uitkomsten van elke club gemonitord. Hiermee probeert het onderzoek effecten aan te tonen op verschillende uitkomsten: algemeen alcoholgebruik, verschillende facetten van veiligheid en gezelligheid, dronkenschap, cannabisgebruik, zorg dragen voor elkaar, implementatie van wetgeving, stijging van het ledenaantal en inkomsten. Als elke deelnemende club dezelfde evolutie doormaakt, is er een goede basis om te staven dat Sportivos werkt.

Doelstelling

Dit onderzoek wil aantonen dat Sportivos een succesvol en wenselijk programma is voor de samenleving en de sportclubs in kwestie. De ambitie van Sportivos is om de deelnemende clubs niet enkel op sportief en gezondheidsvlak te doen scoren maar ook op financieel vlak.

Onderzoekspopulatie

Alle sportclubs van alle bestaande niveaus in Vlaanderen die wensen deel te nemen aan het Sportivos traject of die al een Sportivos sportclub zijn, worden via de sportbestuurder gecontacteerd en krijgen het voorstel om vrijwillig mee te doen. De doelgroep van Sportivos zijn a priori teamsporten in recreatief en laag tot middel competitief niveau. Het zijn clubs met of zonder jeugdwerking, mannen en/of vrouwen. Vlaamse topclubs kunnen uiteraard ook meedoen met Sportivos.

Voornaamste resultaten

NOOIT STILZITTEN, BLIJVEN EVALUEREN

Op basis van de resultaten zal het Sportivos traject waar nodig worden bijgeschaafd en verbeterd. Verder zullen de resultaten ook helpen om Sportivos te verspreiden naar alle sportclubs in Vlaanderen. Ten slotte willen we met dit onderzoek ook wetenschappelijk bijdragen aan de praktijk van preventie door mee te bouwen aan de kennis over wat werkt en wat niet.

INTERESSE?

Ben je als lid van een federatie geïnteresseerd om samen te werken voor de implementatie en evaluatie van Sportivos binnen (een deel van) de clubs van je federatie? Neem dan zeker contact op met VAD (sportivos@vad.be). Samen maken we er een praktijkgericht project van wetenschappelijke topkwaliteit van!

Zit je in het bestuur van een sportclub en ben je geïnteresseerd? Overtuig in de eerste plaats de rest van het bestuur om mee te doen.

Hierbij hulp nodig? Neem contact op met VAD (sportivos@vad.be). Als een club met het traject begint, is het van belang dat zo veel mogelijk leden ook effectief de vragenlijsten invullen. Verspreid ze via al jullie kanalen naar de leden en moedig ze aan om aan dit wetenschappelijke onderzoek deel te nemen.

Contact:

Sportivos project manager (VAD): sportivos@vad.be
Thierry Devreker (UZ Brussel)
thierry.devreker@uzbrussel.be

Online artikels & rapporten

Contact

VAD
Ellen Coghe

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2017
Einddatum 01/01/2020
Doorlopend project

Methode

RCT

Type

Effectstudie

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 09/09/2019
Dit item aanpassen