Effectevaluatie educatief pakket 'vlucht naar avatar'

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In het najaar van 2016 werd het educatief pakket 'Vlucht naar Avatar' onderzocht op haar effectiviteit. Tijdens het onderzoek werd nagegaan in welke mate kennis, inzicht en vaardigheden versterkt werden om op een verantwoordelijke manier om te gaan met gamen. Tegelijkertijd vond een procesevaluatie plaats waarin de tevredenheid van leerkrachten bevraagd werd.

Onderzoekspopulatie

leerlingen 3e graad lager onderwijs

Voornaamste resultaten

effectiviteit op kennis, sociale normen en afspraken thuis

Contact

VAD
Karen Vanmarcke

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2016
Einddatum 31/12/2016

Product

Internet / gaming

Datum laatste wijziging: 08/07/2021
Dit item aanpassen