Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De studie kadert binnen het “Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de Federale beleidsnota Drugs”, in opdracht van en gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid. De maatschappelijke, academische en beleidscontext stimuleert steeds meer de toepassing van alternatieve afhandeling voor druggebruikers. Vandaar dat het belangrijk is dat effectstudies gebeuren - ook hier in West-Europese context waar effectstudies zeldzamer zijn. Dit onderzoek is dus een effectstudie, waarin we nagaan of alternatieve maatregelen en sancties effecten genereren en welke dit dan zijn? Anderzijds is dit onderzoek méér dan een effectstudie gezien het hier niet tot beperkt blijft: de cijfers worden gekaderd binnen de context waarin alternatieve afhandeling ten aanzien van druggebruikers wordt toegepast, uitgevoerd en beleefd a.d.h.v. interviews met personen die op professionele wijze of als ervaringsdeskundige in aanraking komen met alternatieve afhandeling.

Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden wordt gestreefd naar een dieper inzicht in de effecten van alternatieve afdoening en de attitudes ten aanzien van alternatieve afdoening.

Doelstelling

Aan de hand van kwantitatieve (voor- en nameting) en kwalitatieve methoden (interviews) wordt gestreefd naar een dieper inzicht in de effecten van alternatieve afdoening en de attitudes ten aanzien van alternatieve afdoening.

Onderzoekspopulatie

Druggebruikers aan wie een minnelijke schikking, bemiddeling in strafzaken, praetoriaanse probatie, probatie-opschorting of -uitstel, voorwaardelijke invrijheidstelling, voorlopige invrijheidstelling of elektronisch toezicht werd opgelegd.

Voornaamste resultaten

Niet alleen werden in dit onderzoek positieve effecten gevonden van alternatieve afhandeling op het vlak van recidive en levensdomeinen. Op basis van een bevraging van diverse actoren vinden we bovendien dat gerechtelijke alternatieven een breed draagvlak kennen zowel bij beslissers, hulpverleners en justitieassistenten als druggebruikers zelf.

Output

De Ruyver, B., Macquet, C., & Ponsaers, P. (2007). Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers. Gent: Academia Press.

De Wree, E., Pauwels, L., Colman, C. & De Ruyver, B. (2009). Alternative sanctions for drug users: fruitless efforts or miracle solution?, Crime, Law and Social Change, 52(5), 513-525.

De Wree, E., De Ruyver, B., & Pauwels, L. (2009). Criminal justice responses to drug offences: recidivism following the application of alternative sanctions in Belgium, Drugs, Education, Prevention and Policy, 16(6), 550-560.

De Wree, E., De Ruyver, B., Verpoest, K., & Colman, C. (2008). All in favour? Attitudes of stakeholders and drug users towards judicial alternatives. European Journal on Criminal Policy and Research, 14(4), 431-440.

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/12/2005
Einddatum 31/03/2007

Methode

Documentenstudie
Interview

Type

Effectstudie

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen