Eetstoornissen en pathologisch gokken bij mannen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In dit onderzoek gaan we na of we een differentatie kunnen maken tussen mannelijke patiënten met een eetstoornis (purgerende subtype), mannelijke patiënten met een gokverslaving en normale controles op basis van gewichtsschommelingen en karakter- en temperamentskenmerken.

Doelstelling

Het verschil onderzoeken tussen mannelijke eetstoornispatiënten, gokkers en controles op vlak van gewichtsschommelingen en temperaments- en karakterkenmerken (TCI).

Onderzoekspopulatie

De populatie bestaat uit 135 mannelijke deelnemers, waarvan er 43 deelnemers lijden aan een eetstoornis, 46 deelnemers voldoen aan de criteria van pathologisch gokken en 46 gezonde deelnemers.

Voornaamste resultaten

De resultaten van de MANCOVA tonen aan dat mannelijke eetstoornispatiënten meer gewichtsfluctuaties vertonen dan mannelijke gokkers en gezonde deelnemers. Verder rapporteren mannelijke eetstoornispatiënten en gokkers een hogere mate van 'Harm Avoidance' en 'Sensation Seeking' (enkel gokkers) en een lagere mate van 'Self-Directedness' dan gezonde deelnemers.

Daar zowel mannelijke eetstoornispatiënten als gokkers een probleem hebben met gedragsregulatie (lage self-directedness) kunnen zij beide baat hebben met een training van executieve functies.

Output

Claes, L., Jimenez-Murcia, S., Agüera, Z., Sanchez, I., Santamaria, J., Granero, R., & Fernandez-Aranda, F. (2012). Eating Disorders and pathological gambling in males: Can they be differentiated by means of weight history and temperament and character traits? Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 20, 395-404.

Contact

KU Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Klinische Psychologie
Laurence Claes

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2011
Einddatum 31/12/2011

Methode

Enquête - schriftelijk

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Andere

Product

Gokken

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 08/08/2017
Dit item aanpassen