Drugs in Cijfers III: onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in België

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het onderzoek ‘Drugs in Cijfers III’ heeft als doel de overheidsuitgaven voor het Belgische drugsbeleid te schetsen (anno 2008). Er wordt namelijk een meting uitgevoerd van de uitgaven die verbonden zijn aan de aanpak van het illegale en legale (alcohol, psychoactieve medicatie en tabak) drugprobleem.

In eerste instantie wordt een conceptueel en methodologisch kader opgesteld.Vervolgens wordt een inventaris van betrokken actoren in het beleid inzake legale en illegale drugs opgesteld. In een volgende fase kan de meting worden uitgevoerd via de top-down aanpak en een toetsing hiervan. In vierde instantie wordt de onderzoeksmethode geëvalueerd en dit leidt tot het formuleren van voorstellen om toekomstige metingen te optimaliseren. Ten vijfde wordt een draaiboek uitgewerkt teneinde de federale, regionale en lokale overheden in staat te stellen hun overheidsuitgaven ten aanzien van het drugsbeleid op regelmatige basis te meten.

Doelstelling

  • Het identificeren en inventariseren van alle actoren die direct en/of indirect betrokken zijn bij het drugbeleid.
  • Een meting uitvoeren van de overheidsuitgaven (anno 2008) die verbonden zijn aan de aanpak van het illegale en legale (alcohol, psychoactieve medicatie en tabak) drugsprobleem.
  • Een draaiboek ontwikkelen om de druggerelateerde overheidsuitgaven jaarlijks te meten in de toekomst. Deze tool maakt monitoring van subsidiestromen mogelijk.

Onderzoekspopulatie

De actoren betrokken bij het drugsbeleid.

Voornaamste resultaten

• Voor het jaar 2008 worden de totale overheidsuitgaven voor illegale drugs, alcohol, psychoactieve medicatie en tabak geschat op 975.085.793 euro, of 91,41 euro per Belg. Dit is het gemiddelde van de minimale en maximale schatting: minimaal heeft de overheid 655.473.287 euro uitgegeven aan het drugsbeleid en maximaal 1.294.698.299 euro.

• Het grootste aandeel (75,82%) van de druggerelateerde overheidsuitgaven gaat naar de pijler hulpverlening. De verklaring hiervoor ligt bij de hoge uitgaven voor de behandeling van alcoholafhankelijkheid in de hospitalisatiesector. De totale uitgave hiervoor is 553.217.388 euro ofwel 56,74% van de totale overheidsuitgave voor het drugsbeleid.

• In vergelijking met 2004 (illegale drugs) zijn de uitgaven voor de pijler veiligheid gestegen met 30,62%.

Output

Vander Laenen, F., De Ruyver, B., Christiaens, J, & Lievens, D. (2011). Drugs in cijfers III, Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugbeleid in België. Gent: Academia Press.

Vander Laenen, F., Vandam, L., Lievens, D. and De Ruyver, B. (2011). Studies on public drug expenditure in Europe, possibilities and limitations, Bulletin on Narcotics, Measurement issues in drug policy analysis, (LX)1, 27-43.

Vander Laenen, F. (2012). Belgische overheidsuitgaven voor drugs. Preventie van misbruik en afhankelijkheid van alcohol als kind van de rekening, Verslaving, 8, 3, p. 13-29 ISSN: 1574-1842

Vander Laenen, F. (2013). Voordracht ‘The Belgian experience’, EMCDDA Meeting to estimate public expenditure on drug treatment in Europe, Lisbon, 10 January 2013.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Prof. dr. Freya Vander Laenen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2001
Einddatum 31/08/2011

Methode

Literatuurstudie
Documentenstudie
Enquête - schriftelijk
Interview

Type

Andere

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Tabak
Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen