Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines (DRUID).

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Verschillende aspecten van rijden onder invloed: experimentele en epidemiologische studies, handhaving, categorisatie van geneesmiddelen, rehabilitatie, criteria om het rijbewijs te geven, preventie.

Doelstelling

Betere kennis van het fenomeen rijden onder invloed:

  • Bepaling prevalentie psychoactieve stoffen in de algemene bestuurderspopulatie en bij bestuurders betrokken bij ongevallen.
  • Opstellen classificatie- en labellingsysteem voor geneesmiddelen met invloed op de rijvaardigheid.
  • Wetenschappelijke evaluatie van screeningstesten voor drugs in speeksel.
  • Opstellen huidige stand van zaken van campagnes over psychoactieve stoffen en rijvaardigheid. Ontwikkelen van nieuw materiaal.

Onderzoekspopulatie

3000 gewone bestuurders en 1000 gekwetste bestuurders.

Output

Alle rapporten zijn te vinden op de website van het DRUID-project: https://www.bast.de/Druid/EN/Home/home_node.html

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Klinische Biologie, Microbiologie en Immunologie
Prof. dr. A. Verstraete

Algemene info

Looptijd

Startdatum 15/10/2006
Einddatum 14/10/2011

Methode

Literatuurstudie
Andere
Enquête - schriftelijk
Enquête - telefonisch
Interview
Chemische analyse

Type

Surveyonderzoek
Registratieonderzoek / monitoring

Gefinancierd door

Europese fondsen

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Medische en farmacologisch onderzoek
Epidemiologisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 13/02/2019
Dit item aanpassen