De rol van videospelen in het dagelijks leven

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Centraal in dit proefschrift staat de vraag hoe en waarom games belangrijk zijn in het leven van jongeren. Deze vraag wordt benaderd vanuit drie centrale thema’s: redenen om games te spelen, gamer identiteit en de relatie tussen games en vriendschap.

Doelstelling

Inzicht verschaffen in hoe en waarom computerspellen deel uitmaken van het alledaagse leven eerder dan ze te beschouwen als schadelijke producten of substanties.

Onderzoekspopulatie

Jongeren die naar de middelbare school gaan

Voornaamste resultaten

Resultaten tonen aan dat het belang van rationele motieven, gewoonten en sociale structuur veranderen als men de wijze verandert waarop spelgerelateerde gedragingen worden geconceptualiseerd.

Daarnaast zien we een dialoog tussen de manier waarop een gamer identiteit cultureel geconstrueerd is en de plaats die games krijgen binnen iemands vriendschapsnetwerk. In de eerste plaats wordt een gamer identiteit bepaald door de mate waarin men voldoet aan stereotypische gedragingen en kenmerken. De sociale omgeving waarin spelers zich bevinden is echter eveneens belangrijk in die zin dat ze het mogelijk kan maken om een omgeving te creëren waarbinnen een gamer identiteit waardevol en belangrijk geacht kan worden.

Output

De Grove, F., Courtois, C., & Van Looy, J. (2015). How to be a gamer! Exploring personal and social indicators of gamer identity. Journal of computers-mediated communication. (published online). doi: 10.1111/jcc4.12114

De Grove, F. & Van looy, J. (2015). Young people at play. Behaviors, motives and social structure. Computers in Human Behavior, 43, 263-271. doi: 10.1016/j.chb.2014.11.012

De Grove, F. (2014). Youth, friendship and gaming. A network perspective. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 17 (9), 603-608, doi: 10.1089/cyber.2014.0088.

De Grove, F., Cauberghe, V., Van Looy, J. (2014). Development and validation of an instrument for measuring individual motives for playing digital games. Media Psychology (published online). doi: 10.1080/15213269.2014.902318

De Grove, F., Cauberghe, V., Van Looy, J. (2014). In pursuit of play: Towards a social cognitive understanding of determinants of digital play. Communication Theory 24 (2), 205-223. doi: 10.1111/com

Contact

Universiteit Gent, iMinds onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT)
dr. Frederik De Grove

Algemene info

Looptijd

Startdatum 03/10/2011
Einddatum 31/08/2015

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk
Online enquête
Interview

Type

Surveyonderzoek
Andere
Pretest / ontwikkeling instrument of methodiek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Internet / gaming

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 23/06/2016
Dit item aanpassen