De rol van (dagelijks) sociaal mediagebruik in adolescenten en jongvolwassenen hun alcohol (mis)bruik

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Adolescenten en jongvolwassenen zijn een vatbare doelgroep voor het gebruik, en zelfs misbruik, van alcohol. Een belangrijke factor die hierin een rol blijkt te spelen zijn sociale media platformen (bv. Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp). Onderzoek toont namelijk aan dat jongeren veelvuldig alcoholgerelateerde berichten posten op sociale media, die bovendien alcohol in een positieve en sociale context afbeelden. Zowel blootstelling aan, als het zelf delen van, deze afbeeldingen spelen op hun beurt een rol in jongeren hun alcoholgebruik. Als gevolg is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in dit alcoholgerelateerd sociaal mediagebruik. Daarom heeft dit project twee concrete doelstellingen. 

Doelstelling

Doelstelling 1: Ten eerste zal dit project proberen na te gaan hoe jongeren ten opzichte van foto's, verhalen, video's of berichten over alcohol staan en waarom ze deze vervolgens op sociale media plaatsen. Aan de hand van go-along interviews, waarin er samen met de jongere naar zijn/haar sociale media profielen gekeken wordt, zal er onderzocht worden welke soort alcoholgerelateerde inhouden (bv. extreme alcohol posts) ze plaatsen en waar ze deze specifiek plaatsen (bv. Instagram beste vrienden verhaal). Daarnaast zal er dieper ingegaan worden op hun motieven om bepaalde inhouden al dan niet te plaatsen. 

Doelstelling 2: Daarnaast is het belangrijk om na te gaan welke rol deze alcoholgerelateerde afbeeldingen nu spelen in jongeren hun alcoholgebruik. Hoewel voorgaand onderzoek dit reeds onderzocht heeft, waren meeste studies cross-sectioneel of afgenomen over een langere periode. Toch blijkt jongeren hun alcohol en sociaal mediagebruik sterk te fluctueren naargelang context en tijd. In vakantie en weekendperiodes wordt er bijvoorbeeld meer gedronken. Bijgevolg is het belangrijk om rekening te houden met deze dagelijkse fluctuaties. Daarom zal er in dit project een dagboekstudie uitgevoerd worden om meer zicht te krijgen op het complex dynamisch proces tussen jongeren hun alcohol en sociaal mediagebruik. 

Onderzoekspopulatie

Adolescenten en jongvolwassenen (14-25 jaar oud)

Contact

KU Leuven, Leuven School for Mass Communication Research
Robyn Vanherle

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/10/2020
Einddatum 01/10/2024
Doorlopend project

Methode

Andere
Online enquête
Interview

Type

Longitudinaal onderzoek
Surveyonderzoek

Product

Alcohol

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 27/07/2021
Dit item aanpassen