De ontwikkeling van patronen van cocaïnegebruik: een follow-up studie na 12 jaar en vergelijking met een controlegroep van cocaïne en crack gebruikers in Vlaanderen.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Van 1 januari 1996 tot 31 december 1998 stond het F.W.O. in voor de financiering van een onderzoeksproject met als titel 'Cocaïne- en crackgebruik in Antwerpen: een criminologisch-antropologisch onderzoek naar informele controlemechanismen in deviante en niet-deviante subculturen' (krediet nr. G.0197.96).

Van 1 januari 2002 tot 31 december 2004 stond het F.W.O. in voor de financiering van een follow-up studie van dit onderzoeksproject.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van deze follow-up studie is het bestuderen van de ontwikkeling van gebruikspatronen bij de oorspronkelijke respondenten sinds ze eind 1996 of begin 1997 werden bevraagd. Meer concreet willen we te weten komen of een deel van de respondenten uit de oorspronkelijke studie problematische gebruikspatronen hebben ontwikkeld. We zijn ook geïnteresseerd in enkele 'test-retest'-vragen in verband met het gebruik van cocaïne en andere drugs door de respondenten.

Onderzoekspopulatie

Er werd contact gelegd met sleutelinformanten en (ex)respondenten via participerende observatie. Respondenten uit de oorspronkelijke studie en een nieuwe generatie gebruikers worden opgespoord.

Voornaamste resultaten

26,8% van de respondenten zijn gestopt met cocaïnegebruik sinds het eerste onderzoek. De meeste gebruiken nog steeds maar ondergingen een leerproces doorheen de tijd: ze rapporteerden meer nadelen dan voordelen van het gebruik en hun kosten-batenanalyse is veranderd. Deze analyse kan van tijd tot tijd variëren en zorgt ervoor dat de drugscarrière zeer dynamisch is. Deze beweging heeft ook te maken met psychologische en sociale veranderingen in het leven van de gebruiker. Deze veranderingen zijn vaak de reden om het gebruik te verminderen of helemaal te stoppen. Zo ontstaat er vaak een zelfgereguleerd patroon van druggebruik.

Output

DECORTE, T. & MUYS, M. (2010). Tipping the balance. A longitudinal study of perceived ‘pleasures’ and ‘pains’ of cocaine use (1997-2009) (pp.35-54). In DECORTE, T. & FOUNTAIN, J. (eds.), Pleasure, pain and profit. European Perspectives on Drugs. Lengerich: Pabst Science Publishers. (ISBN 978-3-89967-654-9)

DECORTE, T. (2010), Come si diventa un consumatore controllato (pp.191-220). In ZUFFA, G. (ed.), Cocaina. Il consumo controllato. Turin: Edizione Gruppo Abele. (ISBN 978-88-6579-00-21)

DECORTE, T. (2010), Les effets adverses des politiques officielles en matière de drogue sur les mécanismes d’autorégulation des consommateurs de drogues illicites, Drogues, Santé et Société, 9(1), 295-334

DECORTE, T. (2010), Natural cocaine stories. A twelve-year follow-up study of 56 Belgian cocaine users. Presentation at the 10th International Conference of the European Society of Criminology, Liège (Belgium), 9-10 September 2010

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2008
Einddatum 31/10/2009

Methode

Enquête - schriftelijk
Participerende observatie

Type

Longitudinaal onderzoek

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen