De impact van mediagebruik op roken, alcoholgebruik en risicogedrag in het verkeer

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In mijn onderzoek ga ik na wat de impact is van mediagebruik (televisie, sociale media, muziekvideo's,...)op risicogedrag zoals roken, alcoholgebruik en risicogedrag in het verkeer (waaronder rijden na alcoholgebruik).

Dit onderzoek gebeurt voornamelijk aan de hand van een longitudinale panelstudie bij 2200 jongeren.

Doelstelling

1. Welke effect hebben de media op risicogedrag zoals roken, alcoholgebruik en gevaarlijk rijgedrag?

2. Bij welke groepen is dit effect het sterkst?

3. Hoe kunnen we dit effect verklaren?

Onderzoekspopulatie

Het grootste deel van mijn onderzoek is gebaseerd op de gegevens van een longitudinale panelstudie van 2200 jongeren die bevraagd werden in 2006, 2008 en 2011.

Voornaamste resultaten

Het mediagebruik van jongeren in de adolescentie is een goede voorspeller van hun later alcoholgebruik, rookgedrag en rijden na alcoholconsumptie.

Output

Beullens, K. & Van den Bulck, J. (2014) Predicting adolescents’ smoking status in Belgium: The role of music television viewing, gender, and school year. Journal of Children and Media, 2014.

Beullens, K. et al. (2012). Music video viewing as a marker of driving after the consumption of alcohol. Substance Use and Misuse, 47, 155-165. DOI: 10.3109/10826084.2012.637449.

Van den Bulck, J., & Beullens, K. (2005). Television and music video exposure and adolescent alcohol use while going out. Alcohol and Alcoholism, 40(3), 249-253. DOI: 10.1093/alcalc/agh139.

Online artikels & rapporten

Contact

KU Leuven, School voor massacommunicatieresearch
Prof. Dr. Kathleen Beullens

Algemene info

Looptijd

Startdatum 05/02/2006
Einddatum 05/10/2016

Methode

Literatuurstudie
Systematische review
Enquête - schriftelijk
Online enquête
Panelonderzoek

Type

Longitudinaal onderzoek
Surveyonderzoek
Cohortstudie
Effectstudie

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Tabak
Alcohol
Internet / gaming

Discipline

Andere
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek
Epidemiologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Lopend

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen