De impact van behandelingsprocessen op de retentie van druggebruikers in therapeutische gemeenschappen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Dit onderzoek gaat de impact van behandelingsprocessen op de retentie van druggebruikers in therapeutische gemeenschappen in Vlaanderen na. Internationale studies hebben reeds aangetoond dat behandeling in therapeutische gemeenschappen tot positieve resultaten kan leiden en dat retentie de belangrijkste voorspeller is voor dit succes. Maar net zoals in andere behandelingsmodaliteiten haken tal van cliënten vroegtijdig af. Met deze processtudie wordt getracht een inzicht te verwerven in enerzijds 'oorzaken voor herval' en anderzijds 'de behandelingsmechanismen die het veranderingsproces van cliënten bevorderen'. Met het oog op een betere kwaliteitszorg zal er nagegaan worden welke componenten van de behandeling in de therapeutische gemeenschap precies meer of minder verantwoordelijk zijn voor het engagement en de retentie van cliënten.

Doelstelling

Volgende onderzoeksvragen komen aan bod: welke cliëntkarakteristieken voorspellen het behandelingsproces?

Kunnen we veranderingen in het behandelingsproces associëren met retentie?

Onderzoekspopulatie

Gedurende een periode van twee jaar worden 180 druggebruikers bevraagd die zich aanmelden in één van de vijf Vlaamse therapeutische gemeenschappen.

Voornaamste resultaten

Voorlopige analyse van de data toont aan dat naargelang cliënten langer in de therapeutische gemeenschap verblijven zij ook een positievere kijk hebben op hun proces van behandeling. Dit betekent dat de behandeling in de T.G. de cliënten in stijgende mate ging stimuleren in het besef dat zij meewerken aan het slagen van het programma waarvan zij deel uitmaken, dat ze meer inzicht kregen in de doelen, de regels en de structuur van de T.G., dat ze meer gingen geloven in het nut van groepsinterventies en daarin ook proberen hun peers actief te steunen en dat ze voldoende geëngageerd zijn en zich veilig voelen om eigen gevoelens met anderen te delen. De resultaten wijzen ook op het feit dat tijdens de behandeling T.G. bewoners meer zelfinzicht krijgen en vaardigheden aanleren voor het uitbouwen van een andere levensstijl, dat ze een positievere kijk hebben op zichzelf en hun kwaliteiten om tot verandering te komen, dat ze erkennen dat hun gedrag en attitudes aan de basis liggen van persoonlijke en interpersoonlijke problemen en dat zij in staat zijn om hun sociaal netwerk uit te bouwen of te onderhouden.

Output

Goethals, I. (2011). Veranderingsprocessen in therapeutische gemeenschappen. Driemaandelijks Tijdschrift van De Kiem, 19(1), 10-16.

Goethals, I. Vanderplasschen, W., Vandevelde, S. & Broekaert, E. (2012). Fixed and dynamic predictors of treatment process in therapeutic communities for substance abusers in Belgium. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 7(1). doi:10.1186/1747-597X-7-43.

Goethals, I., Soyez, V., Melnick, G., Leon, G.D., & Broekaert, E. (2011). Essential Elements of Treatment: A Comparative Study Between European and American Therapeutic Communities for Addiction. Substance Use and Misuse, 46(8), 1023-1031.

Online artikels & rapporten

Contact

Hogeschool Gent
Ilse Goethals

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/03/2009
Einddatum 01/01/2013

Methode

Enquête - schriftelijk
Interview
Registratie

Type

Longitudinaal onderzoek

Gefinancierd door

Eigen middelen (los van subsidies)

Product

Illegale drugs

Discipline

Andere

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen