Consensusvorming over minimale en ideale kwaliteitsstandaarden voor preventie, behandeling en harm reduction van verslavingsproblemen (COMIQS.BE)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

COMIQS.BE bestaat uit drie onderdelen:

1. Het in kaart brengen van beschikbare kwaliteitsstandaarden voor de preventie, behandeling en schadebeperking van drugsproblemen in de EU en van vereisten voor een succesvolle implementatie van zulke standaarden. Om deze eerste doelstelling te bereiken, bouwen we verder op het EQUS onderzoek (Uchtenhagen & Schaub, 2011) en de EMCDDA studie over Europese Kwaliteitsstandaarden voor Drugpreventie. We voeren een update van de literatuur uit van 2010 tot op heden en bezoeken enkele voorzieningen in de EU waar dergelijke kwaliteitsstandaarden reeds geïmplementeerd worden.

2. Het nagaan van de aanvaardbaarheid en de huidige implementatie van de EQUS minimale kwaliteitsstandaarden voor de preventie, behandeling en schadebeperking van drugsproblemen in België en tot consensus komen met betrekking tot (aangepaste) minimale standaarden die in België geïmplementeerd kunnen worden: dit zal gebeuren door middel van een online vragenlijst bij verschillende stakeholders.

3. Het specificeren en operationaliseren van de minimale standaarden waarover consensus bereikt werd en het ontwikkelen van ideale standaarden die als indicatoren gebruikt kunnen worden voor het monitoren en evalueren van preventie, behandeling en schadebeperking: dit zal gebeuren door middel van focusgroepen en ‘concept mapping’ groepen.

Doelstelling

Consensusvorming over minimale kwaliteitsstandaarden voor de preventie, behandeling en schadebeperking van drugsproblemen in België

Onderzoekspopulatie

Experts op vlak van alcohol- en drugpreventie, behandeling en harm reduction

Voornaamste resultaten

Nog geen resultaten

Output

Nog geen output

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek in samenwerking met Universiteit Luik en Hogeschool Gent; projectpartners: VAD, Eurotox, Fedito BXL
Wouter Vanderplasschen

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/02/2014
Einddatum 30/04/2015

Methode

Literatuurstudie
Online enquête
Focusgroep

Type

Surveyonderzoek
Andere
Haalbaarheidsonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Andere

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 19/07/2018
Dit item aanpassen