Cocaïne-en amfetamineachtige stimulantia in Europese gevangenissen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

In het kader van het European Network for Drugs & Infections Prevention in Prison (ENDIPP), heeft Cranstoun Drug Services aan het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) de opdracht gegeven een studie te verrichten naar 'Gebruikers van crack, cocaïne en amfetamineachtige stimulantia in de Europese gevangenissen: wetgeving, beleid en praktijken in 10 landen van de Europese Unie'.

Doelstelling

De doelstellingen zijn om een overzicht te geven van de wetgeving, het beleid en de praktijken inzake de diensten en programma's die in de gevangenissen van 10 Europese landen worden geboden aan de gebruikers van stimulantia. Inzake de praktijken zal het onderzoek in principe ingaan op de kennis, de attitudes en de percepties van gevangenen, gevangenisbewaarders, gevangenisbeheerders en beleidsmakers.

Onderzoekspopulatie

De studie omvat gevangenissen in 10 landen die tot de Europese Unie behoren: België, Tsjechië, Finland, Ierland, Litouwen, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden.

In elk land (met uitzondering van Malta) zullen twee gevangenissen worden bezocht. De onderzoekers zullen trachten een gerichte steekproef te trekken en zullen zich richten op cases die illustratief of a-typisch zijn inzake stimulantiagebruik of inzake de dienstverlening aan stimulantiagebruikers. Wat betreft het algemene publiek van de gevangenis en het regime binnen de gevangenis, worden de gevangenissen geselecteerd op basis van hun gelijkheid. In elk land zullen zowel gevangenen, personeelsleden van de gevangenissen als sleutelfiguren buiten de gevangenissen worden bevraagd.

Voornaamste resultaten

Bij amfetamine- en intraveneuze druggebruikers is er een hoge prevalentie van psychologische symptomen, zoals depressie, angst, stemmingswisselingen, paranoia en hallucinaties. De meeste symptomen worden vergroot door het gebruik van stimulantia. In vele landen is een groot percentage van de gevangenispopulatie veroordeeld voor feiten die direct verband houden met hun druggebruik. Daardoor stijgt het druggebruik in gevangenissen en ook het onveilig gebruik en het risico op HIV-besmetting. Druggebruikers horen niet thuis in de gevangenis en de het is niet de ideale setting voor een behandeling. Er zouden hervormingen moeten komen om de criminalisering van niet-gewelddadige drugsfeiten te vermijden ofwel zou men vanaf de eerste dag gevangenschap behandeling en preventie moeten voorzien.

Output

DECORTE, T. (2007). Problemen en noden van stimulantiagebruikers in Europese gevangenissen, Panopticon, nr. 5.

DECORTE, T., SCHEIRS, V., VANDER ELST, D. & MUYS, M. (2007), Provisions for Amphetamine Type Stimulant users in European Prisons. Oldenburg : BIS-Verl. der Carl-von-Ossietzky-Universität.

DECORTE, T. (2007), Problems, needs and service provision related to stimulant use in European prisons. International Journal of Prisoner Health, 3(1), 1-14.

DECORTE, T. (2006), Provisions for cocaine and amphetamine type stimulant users in European prisons. Paper presented at the 9th European Conference on Drugs and Infections Prevention in prison, Ljubljana (Slovenië), 5-7 oktober 2006.

DECORTE, T. (2005), Meeting the challenges of cocaine users, Paper presented at the 8th European Conference on Drugs and Infections Prevention in prison: 'Unlocking potential: making prisons safe for everyone', Budapest (Hongarije), 7-9 juli 2005.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/06/2005
Einddatum 30/09/2006

Methode

Literatuurstudie
Interview
Focusgroep

Type

Andere

Gefinancierd door

Andere organisaties

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen