CDT in een programma voor het opnieuw toekennen van het rijbewijs

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Koolhydraat-deficiënt transferrine (CDT) is een veel voorkomende diagnostische marker voor het opsporen van chronisch alcoholmisbruik. Het wordt in België gebruikt in de verkeersgeneeskunde voor personen die een verlenging of een nieuwe toekenning van hun rijbewijs vragen

Doelstelling

Onderzoek naar de waarde van CDT bij chauffeurs onder een alcoholcontract.

Berekenen van de afkapwaarde voor CDT.

Onderzoekspopulatie

>4000 chauffeurs onder alcoholcontract

Voornaamste resultaten

afkappunt CDT

effect van programma op CDt waarden

Output

Maenhout, T., Baten, G., De Buyzere, M., Delanghe J. (2012). Carbohydrate transferrin in a driver’s licence regranting program. Alcohol and Alcoholism, 47(3), 253-260.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, vakgroep klinische biologie, microbiologie en immunologie
Prof.dr. Joris Delanghe

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2010
Einddatum 01/05/2012

Methode

Chemische analyse

Type

Cohortstudie

Gefinancierd door

Eigen middelen + andere organisaties

Product

Alcohol

Discipline

Medische en farmacologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen