Cannabisteelt in Vlaanderen.

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Door de Ministeriële Omzendbrief van 16 mei 2003 wordt het bezit van maximum drie gram cannabis en het bezit van één (vrouwelijke) plant als bezit voor persoonlijk gebruik beschouwd. Toch dient er in deze context op gewezen dat een cannabisplant zonder enig probleem meer dan drie gram cannabis levert. Deze omzendbrief en het voorafgaand parlementair debat over de 'nieuwe drugwet', net zoals de talrijke bevragingen van scholieren zorgden er voor dat er in allerhande media en in het publieke debat aan cannabisgebruik ruim aandacht werd besteed. Cannabisgebruik is een ruimer verspreid fenomeen dan voorheen gedacht en een aanzienlijk deel van de bevolking, niet in het minst jongeren, neem een meer tolerante houding aan ten aanzien van cannabisgebruik.

Doelstelling

Inzicht verwerven in de aanbodzijde van cannabis, de aard en de omvang van de thuiskweek, en het profiel en de motivatie van cannabiskwekers in Vlaanderen.

A. Juridisch luik: Een beschrijving van de toepassing van de actuele wetgeving.

B. Dossierstudie: Een analyse van de beschikbare cijfergegevens op het niveau van politie en justitie (1990-2005)en een analyse van de Vlaamse kranten.

C. Empirisch luik: Een exploratief onderzoek naar de thuisteelt van cannabis in Oost-Vlaanderen.

Onderzoekspopulatie

Er werden open interviews afgenomen van sleutelactoren in de rechtspraak en rechtsleer.

Ook werden minstens 50 ervaren cannabiskwekers (actieve én gewezen) diepgaand bevraagd.

Voornaamste resultaten

Aan de aanbodzijde van de cannabismarkt hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Rondom het product cannabis is een grote economische branche ontstaan. De kleinschalige thuisteelt vormt een niet te onderschatten aandeel daarvan. Ruim geschat zijn er in België 15 000 hobbytelers actief. Zij beschikken over veel know-how, dat vooral mondeling wordt doorgegeven. De voornaamste reden om zelf te kweken is het verlangen neer een milder, gezonder en biologisch product. In België gaan steeds meer stemmen op om van de bestrijding van de inheemse cannabisteelt een nationale prioriteit te maken, maar de meest aangewezen optie is de regulering van de markt, om zo kleinschalige huisteelt te gedogen en tegelijkertijd de grootschalige teelt strenger te bestraffen.

Output

DECORTE, T., POTTER, G., & BOUCHARD, M. (2011). World wide weed. Global trends in cannabis cultivation and its control. Ashgate Publishers.

BOUCHARD, M., POTTER, G., & DECORTE, T. (2011). Emerging trends in cannabis cultivation - and the way forward. In DECORTE, T., POTTER, G. & BOUCHARD, M. (Eds.), World wide weed. Global trends in cannabis cultivation and its control. London: Ashgate Publishers.

DECORTE, T. (2011). "Stories", "facts" and "myths" - perceptions of domestic cultivators on potency and quality of cannabis. In DECORTE, T., POTTER, G. & BOUCHARD, M. (Eds.), World wide weed. Global trends in cannabis cultivation and its control. London: Ashgate Publishers.

POTTER, G., BOUCHARD, M., & DECORTE, T. (2011). The globalization of cannabis cultivation. In DECORTE, T., POTTER, G. & BOUCHARD, M. (Eds.), World wide weed. Global trends in cannabis cultivation and its control. London: Ashgate Publishers.

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/04/2001
Einddatum 30/09/2006

Methode

Literatuurstudie
Documentenstudie
Enquête - schriftelijk
Interview

Type

Andere

Gefinancierd door

Eigen middelen + andere organisaties

Product

Illegale drugs

Discipline

Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen