Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor prioriteitsbepaling (CANMARKT)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

De verschuiving naar (inter)regionale productie, handel en binnenlandse productie van cannabis is een onomkeerbare internationale trend geworden, die zich ook in België begint af te tekenen.Bovendien wordt de toename van binnenlandse of regionale cannabisteelt met verhoogde niveaus van criminele organisatie, betrokkenheid van bendes en een toegenomen gebruik van geweld geassocieerd. Typologieën van cannabisproducenten omvatten steevast grootschalige (commercieel georiënteerde) telers aan de ene kant en kleinschalige producenten (‘thuiskwekers’) aan de andere kant, met daartussen een grijze zone (‘sociaalcommerciële producenten’). De meest prangende beleidskwesties zijn wellicht gerelateerd aan de differentiële schadelijkheid van activiteiten binnen elke categorie van cannabisproducenten en de differentiële impact van het Belgische drugsbeleid op verschillende segmenten en netwerken van de markt van cannabisproductie.

Doelstelling

  • Centrale doelstellingen:
  • Cannabisproductie in België in kaart brengen
  • Creatie van typologieën van verschillende cannabisproducenten in België en het identificeren van hun modi operandi en motieven
  • Inschatting van de significantie van verschillende soorten cannabisproducenten op de Belgische markt (marktsegmenten)
  • Inschatting van de schade die met verschillende types van producenten gepaard gaat
  • evaluatie van de impact van de strategieën van het Belgische drugsbeleid op de producenten

Onderzoekspopulatie

Alle Belgische cannabiskwekers

Voornaamste resultaten

Het is niet realistisch om de toevoer van cannabis of eender welke andere illegale drug te verminderen in een land zoals België.

Uit ons onderzoek blijkt dat de cannabisproductie weinig schade veroorzaakt voor België.

Ons onderzoek toonde ook aan dat de meeste schade veroorzaakt door cannabisontginning het resultaat is van de huidige criminaliserende beleidsvormen.

Er is nood aan betere internationale samenwerking om onderzoek over de grenzen heen te voeren omdat de breinen achter de cannabisontginning vaak in Nederland verblijven.

Output

Paoli, L., Decorte, T., & Kersten, L. (2015). Assessing the harms of cannabis cultivation in Belgium. International Journal of Drug Policy, 6(3), 277-289.

Hakkarainen, P., Frank, V.A., Barratt, M.J., Dahl, H.V., Decorte, T., Karjalainen, K., … Werse, B. (2015). Growing medicine: Small-scale cannabis cultivation for medical purposes in six different countries. International Journal of Drug Policy, 26(3), 250-256.

DECORTE, T., POTTER, G., BARRATT, M., MALM, A. & LENTON, S. (2013) Global patterns of domestic cannabis cultivation: a cross-national analysis of sample characteristics and patterns of growing. Paper presented at the 7th ISSDP Conference, Bogota (Colombia), 15-17 May.

PAOLI, L. & DECORTE, T. (2013). Assessing the harms of cannabis cultivation in Belgium. Paper presented at the 7th ISSDP Conference, Bogota (Colombia), 15-17 May.

HAKKARAINEN, P., ASMUSSEN FRANK, V., BARRAT, M., VIBEKE DAHL, H., DECORTE, T. & LENTON, S. (2013). Growing medicine: Small‐scale cannabis cultivation for medical purposes in six different countries. Paper presented at the 7th ISSDP Conference, Bogota (Colombia), 15-17 May.

ATHEY, N.C., BOUCHARD, M., DECORTE, T., ASMUSSEN FRANK, F. & HAKKARAINEN, P. (2013). Cannabis cultivation and detection: a comparative study of Belgium, Finland and Denmark. Drugs: Education, Prevention and Policy, 20(3), 203-215.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, Vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)
Prof. dr. T. Decorte
09 264 69 62 - tom.decorte@ugent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/02/2012
Einddatum 31/07/2013

Methode

Online enquête

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Belgisch

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen