Bewustzijnsstoornissen door intoxicatie

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Xenobiotica die veranderingen geven in de mentale status of het bewustzijn kunnen in twee groepen verdeeld worden. De eerste groep bestaat uit stoffen die neuro-excitatie produceren wat leidt tot verwarring, agitatie, hallucinaties of epileptische aanvallen. De tweede groep bestaat uit stoffen die neuroninhibitie produceren wat leidt tot verminderd bewustzijn en coma. Intoxicatie is een frequente oorzaak van coma, goed voor ongeveer 30% van alle patiënten die op een spoedafdeling terechtkomen met coma van onbekende oorsprong. De prognose van patiënten met een gewijzigd bewustzijn wordt vooral bepaald door vroege diagnose en adequate therapeutische interventies en door het soort toxine. De mogelijke oorzaken van gewijzigd bewustzijn zijn talrijk en kunnen wijzen op systemische ziekte, geïsoleerde orgaandysfunctie, drugsintoxicaties of onthouding, psychiatrische of neurologische ziekte.

Doelstelling

In dit artikel wordt een alomvattende aanpak van patiënten

met gewijzigd bewustzijn en vermoedelijke intoxicatie besproken.

Output

De Paepe, P., Lemoyne, S., & Buylaert, W. (2012). Disorders of consciousness induced by intoxication. Neurologic Clinics, 30(1), 359-384.

Contact

Universiteit Gent, vakgroep farmacologie
Prof. dr. Peter De Paepe
09 332 52 11 - Peter.DePaepe@UGent.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2011
Einddatum 31/12/2012

Methode

Literatuurstudie

Type

Andere

Gefinancierd door

Eigen middelen + andere organisaties

Product

Alcohol
Illegale drugs
Psychoactieve medicatie
Polygebruik

Discipline

Medische en farmacologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen