Beelden van alcoholgebruik op facebook: een inhoudsanalyse

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Door middel van een inhoudsanalyse werd in deze studie onderzocht hoe vaak jongeren naar alcohol verwijzen in zowel status updates als foto's. Tevens werd nagegaan hoe door anderen op deze alcohol-gerelateerde posts gereageerd wordt op Facebook.

Doelstelling

  • Hoe vaak worden er op Facebook verwijzingen naar alcoholgebruik gemaakt (in zowel foto's als status-updates)?
  • Op welke manier wordt hiernaar verwezen?
  • Hoe reageren anderen op deze posts?

Onderzoekspopulatie

Deze studie werd uitgevoerd op 160 Facebook-profielen in Vlaanderen, geboren tussen 1958 en 1996 (mediaan=1990)

Voornaamste resultaten

In de 160 profielen werden er 2575 foto's gevonden waarop alcoholgebruik getoond werd, en 92 status updates waarin naar alcoholgebruik verwezen werd. Slechts in 4% van de onderzochte profielen werd geen enkele foto gevonden waarop naar alcoholgebruik verwezen werd.

Er werd meestal naar alcoholgebruik verwezen in positieve context (in 72% van de foto's en ook in 72% van de berichten), en ook de reacties op deze posts waren overwegend positief.

Output

Beullens, K., & Schepers, A. (2013). Display of alcohol use on Facebook: A content analysis. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 16(7),497- 503.

DOI: 10.1089/cyber.2013.0044

Contact

KU Leuven, School voor massacommunicatieresearch
Prof. Dr. Kathleen Beullens

Algemene info

Looptijd

Startdatum 05/02/2012
Einddatum 05/02/2013

Methode

Andere

Gefinancierd door

Vlaamse gemeenschap (bv. FWO …)

Product

Alcohol
Internet / gaming

Discipline

Andere
Sociologisch / psychologisch / criminologisch onderzoek

Regio

Vlaams

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen