Associatie tussen alcoholbeleidsmaatregelen en socio-economische ongelijkheid en alcoholgebruik bij adolescenten: een onderzoek in 33 landen

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Om alcoholgebruik bij jongeren te beperken is het effectiever om een combinatie van alcoholbeleidsmaatregelen te gebruiken dan individuele beleidsmaatregelen op zich. Van de individuele maatregelen bleek het beperken van de betaalbaarheid van alcohol het meest effectief. Sociale ongelijkheden, met name een hogere consumptie en dronkenschap bij adolescenten met een hogere familiale welvaart en meer dronkenschap bij adolescenten die hun familie als arm percipiëren, houden aan en stijgen in de tijd, over de verschillende studiegolven. Een gecombineerd alcoholbeleid kan bijdragen aan het verhelpen van deze ongelijkheid.

Doelstelling

In eerder onderzoek werden inconsistente verbanden gevonden tussen alcoholbeleidsmaatregelen en socio-economische ongelijkheid en alcoholgebruik bij adolescenten. Het huidige onderzoek kijkt verder dan individuele beleidsmaatregelen en gaat na in welke mate de combinatie van verschillende maatregelen gerelateerd is aan socio-economische ongelijkheid met betrekking tot alcoholgebruik bij adolescenten. Daarbij wordt ook naar de evolutie van deze relatie in de tijd gekeken.

Onderzoekspopulatie

De steekproef bestond uit 671084 (51% meisjes) jongeren van 11, 13 en 15 jaar (gemiddeld=13.58 jaar; SD=1.65) uit 33 Europese en Noord-Amerikaanse landen/regio's (data uit de HBSC-studie)

Voornaamste resultaten

De totale alcoholbeleidsindex (=mate van gecombineerde beleidsmaatregelen in een land) was negatief gerelateerd met ooitgebruik en wekelijks gebruik. Een hogere betaalbaarheid van alcohol was gerelateerd met een hogere wekelijkse consumptie en een hogere levensprevalentie van dronkenschap.

Familiale welvaart was positief gerelateerd met ooitgebruik, wekelijks gebruik en de levensprevalentie van dronkenschap, terwijl gepercipieerde familiale rijkdom negatief gerelateerd was met de levensprevalentie van dronkenschap. Deze verbanden werden sterker over de tijd.

De totale alcoholbeleidsindex bufferde de relaties tussen de familiale welvaart en gepercipieerde familiale rijkdom met de verschillende alcoholuitkomstmaten.

Output

Leal-López E, Moreno-Maldonado C, Inchley J, Deforche B, Van Havere T, Van Damme J, Buijs T, Sánchez-Queija I, Currie D, Vieno A, De Clercq B. (2020). Association of alcohol control policies with adolescent alcohol consumption and with social inequality in adolescent alcohol consumption: A multilevel study in 33 countries and regions, International Journal of Drug Policy, oct;84:102854. doi: 10.1016/j.drugpo.2020.102854. Epub 2020 Jul 24. 

Online artikels & rapporten

Contact

VAD
Joris Van Damme

Algemene info

Looptijd

Startdatum 31/12/2014
Einddatum 01/10/2020

Methode

Secundaire dataanalyse

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Federale overheid

Product

Alcohol

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 13/07/2021
Dit item aanpassen