Alcoholmisbruik onder adolescenten in Europa (AAA-prevent)

Terug naar alle onderzoeken

Samenvatting

Het AAA-Prevent-project voerde een driejarige studie uit die de omvang van alcohol-en drugsgebruik onder adolescenten in 25 Europese landen onderzocht vanuit een meervoudig perspectief.

Daarnaast werd een overzicht gemaakt van verschillende effectieve preventieprogramma's en interventies voor adolescenten in Europa dat te is raadplegen op de website.

Doelstelling

De studie focust op alcohol- en drugmisbruik van jongeren (12-15 jaar) in 25 Europese landen, de risicofactoren die samengaan met het gebruik van drugs en alcohol, en hoe nationaal en lokaal preventie beleid patronen van alcohol- en druggebruik beïnvloeden.

Onderzoekspopulatie

Adolescenten van 12 tot 16 jaar oud in 25 Europese landen

Voornaamste resultaten

Zie samenvatting

Output

Steketee, M., Jonkman, H., Berten, H., & Vettenburg, N. (2013). “Alcohol use among adolescents in Europe: Environmental research and preventive actions”. The Verwey Jonker Institute, Utrecht.

Berten, H., Cardoen, D., Van Rossem, R., Brondeel, R., & Vettenburg, N. (2013). “Alcohol use and binge drinking among young adolescents in Belgium, the Netherlands, Germany and Austria: The effects of type of education”. Young, 21(4), 363-385.

Berten, H. & Vettenburg, N. (2013). “Alcoholgebruik bij jonge adolescenten: Verschillen naar onderwijstype”. Welwijs. 24:1 Maart.

Berten, H. (2012). “Alcohol- en cannabisgebruik bij jonge adolescenten: Een interactionistische kijk op de relatie tussen maatschappelijke kwetsbaarheid en een gelaagd onderwijssysteem”. In: De Bie, M., Roose, R. & Vandenbroeck, M. Maatschappelijk engagement: Een besef van kwetsbaarheid: Liber Amicorum Nicole Vettenburg. Gent: Academia Press.

Online artikels & rapporten

Contact

Universiteit Gent, vakgroep sociale agogiek
Hans Berten
02/894.74.61 - hberten@k-s.be

Algemene info

Looptijd

Startdatum 01/01/2010
Einddatum 30/03/2013

Methode

Literatuurstudie
Enquête - schriftelijk
Focusgroep

Type

Surveyonderzoek

Gefinancierd door

Europese fondsen

Product

Alcohol
Illegale drugs

Discipline

Beleidsondersteunend en economisch onderzoek
Registratie en evaluatie van hulpverlening
Registratie en evaluatie van preventie

Regio

Internationaal

Status

Afgerond

Datum laatste wijziging: 10/06/2016
Dit item aanpassen