Onderzoek

Als expertisecentrum volgt VAD nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. VAD doet praktijkgericht onderzoek bij leerlingen secundair onderwijs, hoger onderwijs en uitgaanders.

De onderzoeksdatabank

Ben je geïnteresseerd in onderzoek over middelengebruik, gokken en gamen? Raadpleeg dan onze onderzoeksdatabank. Deze bevat meer dan 300 beschrijvingen van het lopend en afgerond onderzoek over middelengebruik, gokken en gamen in Vlaanderen sinds 2002. Vanaf 2016 bevat de databank ook beschrijvingen van een selectie van internationaal onderzoek.

Eigen VAD-onderzoek

Cijfers en dossiers

Cijfergegevens van het voorbije decennium over het alcohol- en druggebruik in Vlaanderen en België en wetenschappelijke literatuur over alle thema's.

Leerlingenbevraging

De leerlingenbevraging onderzoekt op schoolniveau en op Vlaams niveau het middelengebruik binnen de leefwereld van jongeren.

Uitgaansonderzoek

Een driejaarlijks exploratief onderzoek naar alcohol- en ander druggebruik in het uitgaansmilieu om te kunnen anticiperen op nieuwe trends en fenomenen. 

Ginger

De data van dit registratieprogramma geven jaarlijks een overzicht van alcohol- en drugpreventieactiviteiten in Vlaanderen.

Studentenbevraging

Een vierjaarlijkse bevraging onder Nederlandstalige studenten van alle hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel over hun middelengebruik.

Evaluatieonderzoek

In het planmatig uitwerken van projecten, campagnes en concepten krijgt evaluatie een belangrijke rol.

Onderzoeksplatform VAD

VAD neemt al meer dan tien jaar het initiatief om onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkwerkers uit het werkveld van preventie en hulpverlening samen te brengen in het onderzoeksplatform middelengebruik.

Via een nieuwsbrief, een jaarlijkse studienamiddag en een databank met onderzoeksfiches wordt het onderzoek gevaloriseerd en wordt het netwerk op de hoogte gehouden van nieuwe onderzoeksontwikkelingen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gedragsgebonden verslavingen zoals gokken, gamen en internet. Het onderzoeksplatform staat open voor alle geïnteresseerden.

Verslag online symposium

Op 14 oktober 2021 organiseerde het Onderzoeksplatform voor de achttiende keer een studienamiddag. Voor de tweede maal ging dit online door. Het thema dit jaar was gebruik maken van beschikbare data om het lokaal alcohol- en drugbeleid vorm te geven. We vertrokken van concrete voorbeelden uit Nederland, Heist-op-den-Berg en Gent.

VAD-Nieuwsbrief Onderzoek

Deze nieuwsbrief voor onderzoekers, hulpverleners, preventiewerkers en beleidsmedewerkers geeft een overzicht van:

  • lopend en afgerond onderzoek in binnen- en buitenland
  • oproepen voor onderzoeksvoorstellen
  • beleidsnieuws
  • vormingen, studiedagen en congressen

Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!