Onderzoek

Als expertisecentrum volgt VAD nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk. VAD doet praktijkgericht onderzoek bij leerlingen secundair onderwijs, hoger onderwijs en uitgaanders.

De onderzoeksdatabank

Ben je geïnteresseerd in onderzoek over middelengebruik, gokken en gamen? Raadpleeg dan onze onderzoeksdatabank. Deze bevat meer dan 300 beschrijvingen van het lopend en afgerond onderzoek over middelengebruik, gokken en gamen in Vlaanderen sinds 2002. Vanaf 2016 bevat de databank ook beschrijvingen van een selectie van internationaal onderzoek.

Eigen VAD-onderzoek

De VAD-leerlingenbevraging, studentenbevraging en uitgaansonderzoek

Wil je meer weten over het middelengebruik van leerlingen, studenten of uitgaanders? VAD voert zelf onderzoek uit over de omvang van het alcohol- en druggebruik bij leerlingen in het secundair onderwijs, bij studenten in het hoger onderwijs en bij uitgaanders.

Ginger

Wil je een overzicht van alcohol- en drugpreventieactiviteiten in Vlaanderen dan geven de jaarlijkse data van het registratieprogramma Ginger daarvan een beeld.

Evaluatieonderzoek

In het planmatig uitwerken van interventies is evaluatieonderzoek belangrijk. VAD heeft ervaring met evaluatieonderzoek van projecten, campagnes en concepten.

Dossiers en cijfers

VAD bundelt in factsheets de belangrijkste cijfers van het voorbije decennium over de omvang van het alcohol- en druggebruik in Vlaanderen en België. Daarnaast wordt de wetenschappelijke literatuur samengebracht in dossiers. Je vindt alle factsheets en dossiers bij de thema's.

Onderzoeksplatform VAD

VAD neemt al meer dan tien jaar het initiatief om onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkwerkers uit het werkveld van preventie en hulpverlening samen te brengen in het onderzoeksplatform middelengebruik.

Via een nieuwsbrief, een jaarlijkse studienamiddag en een databank met onderzoeksfiches wordt het onderzoek gevaloriseerd en wordt het netwerk op de hoogte gehouden van nieuwe onderzoeksontwikkelingen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gedragsgebonden verslavingen zoals gokken, gamen en internet. Het onderzoeksplatform staat open voor alle geïnteresseerden.

Op 14 oktober 2020 organiseert VAD voor de zeventiende keer een studiedag in het kader van het Onderzoeksplatform Middelengebruik. De focus ligt dit jaar op het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk. Hoe brengen onderzoekers hun data tot bij intermediairs in de praktijk? En hoe gebruiken intermediairs onderzoeksdata in hun dagelijks werk? Meer informatie en schrijf in!

VAD-Nieuwsbrief Onderzoek

Deze nieuwsbrief voor onderzoekers, hulpverleners, preventiewerkers en beleidsmedewerkers geeft een overzicht van:

  • lopend en afgerond onderzoek in binnen- en buitenland
  • oproepen voor onderzoeksvoorstellen
  • beleidsnieuws
  • vormingen, studiedagen en congressen

Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in!