Opgelet: Sommige links naar deze pagina vullen de filter automatisch in. Je ziet dan enkel een selectie uit het materiaal. Klik de filter weg voor het volledige overzicht.

13 resultaten
Gekozen filter(s): Onderzoeksrapport

Kwantitatief uitgaansonderzoek – 2018

Het rapport van het VAD-uitgaansonderzoek naar alcohol- en druggebruik in het uitgaansmilieu.

VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school (schooljaar 2017 - 2018)

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol, cannabis en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. In de loop van de tijd zijn de onderwerpen gokken en gamen ook aan deze bevraging toegevoegd.

In hogere sferen? Volume 4 Een onderzoek naar middelengebruik bij Vlaamse studenten

Dit rapport licht de resultaten toe van een grootschalig onderzoek over middelengebruik bij studenten.

Vlucht naar Avatar: effect- en procesevaluatie

Het lespakket 'Vlucht naar Avatar' over gamen werd in 2016-2017 geëvalueerd. In dit rapport lees je de conclusies van die evaluatie.

Alcohol- en druggebruik in de bijzondere jeugdzorg. Vragen over aanpak en begeleiding anno 2010

In 2010 bevroeg VAD begeleiders naar hun beleving van de alcohol- en drugproblematiek in hun voorziening. Dit document bevat de resultaten en conclusies.

Juridische handvatten beroepsgeheim voor hulpverleners (bij rapporteren aan justitiële medewerkers)

​Deze nota formuleert de juridische context, de standpunten en de blijvende vraagtekens rond het rapporteren van de hulpverlening aan de justitiële medewerkers bij een doorverwijzing van meerderjarige druggebruikers.