Opgelet: Sommige links naar deze pagina vullen de filter automatisch in. Je ziet dan enkel een selectie uit het materiaal. Klik de filter weg voor het volledige overzicht.

10 resultaten

Achtergrond en toelichting bij keuzes nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik

Dit document verduidelijkt onder andere hoe de nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik tot stand kwam, waarom er voor deze richtlijn gekozen werd, en wat de achterliggende gezondheidsinformatie is.

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school

Dit naslagwerk is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het schoolgebeuren. Het biedt informatie over het wettelijk kader bij het omgaan met alcohol en andere drugs op school.

Reeks dossiers productinformatie

Deze dossiers bundelen de wetenschappelijke literatuur over de verschillende drugs.

Wegwijzer voor een toegankelijke en interculturele drughulpverlening

Een handig overzicht van praktijken die de professional kan gebruiken om migranten en etnische minderheden te ondersteunen bij drughulpverlening.

Online toepassingen rond de alcohol-, drug- en gokproblematiek

Deze literatuurstudie over onlinehulp biedt een antwoord op de vragen: Wat zijn online tools? Welke soort tools werkt binnen onze sector? Hoe beoordeel ik welke tool waardevol is? Als ik met mijn team aan de slag wil, waarop moet ik dan inzetten? Wat vertelt de praktijk ons? Wat kan VAD bieden?

Juridische handvatten beroepsgeheim voor hulpverleners (bij rapporteren aan justitiële medewerkers)

​Deze nota formuleert de juridische context, de standpunten en de blijvende vraagtekens rond het rapporteren van de hulpverlening aan de justitiële medewerkers bij een doorverwijzing van meerderjarige druggebruikers.