Opgelet: Sommige links naar deze pagina vullen de filter automatisch in. Je ziet dan enkel een selectie uit het materiaal. Klik de filter weg voor het volledige overzicht.

48 resultaten
Gekozen filter(s): Welzijn

Een alcohol- en drugbeleid in het CAW

Dit draaiboek biedt een beschrijving van de verschillende stappen die je zet bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid en ondersteunend werkmateriaal.​​

Wegwijzer voor een alcohol- en drugbeleid op de sociale dienst van het OCMW

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen.

Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW?

In deze leidraad kom je te weten hoe je alcohol- of andere drugproblemen bij een cliënt aanpakt: van het moment dat je vermoeden de kop opsteekt, over het bespreken ervan, tot de doorverwijzing en de nazorg.

Gokken. Herkennen van en omgaan met gokproblemen bij cliënten in OCMW en CAW

Deze leidraad is geschreven voor de medewerkers van OCMW of CAW die in contact komen met cliënten met een gokprobleem.

Een alcoholbeleid in het lokale dienstencentrum

Aan de hand van dit materiaal kan een lokaal dienstencentrum een preventieve aanpak rond alcohol ontwikkelen, op maat van hun werking.

Praten over alcohol, drugs en gamen. Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners.

Deze inspiratiebox helpt jeugdhulpverleners om met jongeren te praten over alcohol, drugs of gamen. Je vindt er tal van gespreksmethodieken, om het gebruik bespreekbaar te maken en in te schatten, en om te werken aan gedragsverandering.