VAD-leerlingenbevraging in het kader van een drugbeleid op school (schooljaar 2016 - 2017)

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. Het syntheserapport bevat de gegevens van de leerlingenbevragingen tijdens het schooljaar 2016-2017.

  • Bestelcode: ONV01
  • Prijs: 7,50 euro