Stappenplan 'Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid'.

Het concept ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid’ kan helpen bij het opstellen van een integraal lokaal alcohol- en drugbeleid. Hiermee kan de gemeente snel anticiperen op acute probleemsituaties, een lokale risicoanalyse maken voor een langetermijnbeleid, en kosten besparen door proactief op te treden in plaats van 'brandjes te blussen'.

Gerelateerde materialen