Qado is dè referentie(site) voor alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk. Ze biedt achtergrondinformatie, juridische informatie en houvast bij het opzetten van een alcohol- en drugbeleid voor een organisatie.

Bekijk de website zelf op www.qado.be .

Gerelateerde materialen