Materialen opvoedingsondersteuning etnisch-culturele minderheden (Gratis)

Tussen december 2013 en mei 2015 coördineerde VAD in samenwerking met VIGeZ een Vlaams project rond opvoedingsondersteuning voor Etnisch-Culturele Minderheden (ECM) over de thema's alcohol, tabak en drugs. Het resultaat van dit project is een aanbod van 7 lokaal uitgewerkte en geëvalueerde methodieken (met bijhorende brochures en materialen) waarmee de opvoedingsvaardigheden van ouders versterkt kunnen worden om TAD-gebruik van hun kinderen te voorkomen of uit te stellen. De methodieken zijn geschikt voor diverse ECM-groepen en nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.

De materialen die bij deze methodieken horen zijn gratis, zolang de voorraad strekt.

Gerelateerde materialen