Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school

Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden van het wettelijk kader. Veranderingen in de wetgeving, o.a. het decreet betreffende het stelsel van leren en werken, het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding en de Collectieve arbeidsovereenkomst vroegen om een actualisering van de publicatie. De informatie over de wetgeving, burger- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, zwijgplicht, zwijgrecht, de school als privaat domein, drugcontroles, ... vormt al sinds de eerste editie het hart van dit naslagwerk. In de loop van de tijd werden specifieke aanvullingen gemaakt rond orde- en tuchtmaatregelen in het deeltijds onderwijs, de grenzen van begeleidingscontracten, communicatie van en naar de werkgever van de leerling, …

Dit naslagwerk is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het schoolgebeuren.

Dit materiaal is momenteel enkel te downloaden, niet te bestellen. Door de verbouwing aan het VAD-gebouw kunnen we tijdelijk slechts een beperkte selectie van onze materialen aanbieden om te bestellen.

  • Bestelcode: ONB01
  • Prijs: 7,50 euro