Infosessie ‘Ouder worden en alcohol’

Samen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te openen heeft VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ ontwikkeld.

Doelgroep

  • Enerzijds: ouderen. Een minimumleeftijd valt niet vast te pinnen, maar de vorming is opgesteld met in het achterhoofd het brede publiek 55-plussers.
  • Anderzijds: intermediairs: vrijwilligers en professionelen die met of naar de doelgroep ouderen werken.

Het materiaal

Het materiaal is enkel te downloaden via onderstaande links, en bestaat uit: