Het gebruik van illegale drugs. Multidimensionaal bekeken

Het gebruik van illegale drugs roept te exclusief het beeld op van verslaving en criminaliteit. Alles draait rond de vraag: wie neemt wat in welke omstandigheden? Maar wanneer het tot een verslaving komt, gaat het om een complex en langdurig proces met repercussies in alle mogelijke levensdomeinen. Daarom moeten de antwoorden van de samenleving zeer divers van aard zijn: preventie, hulpverlening, wetgeving, rechtsbedeling en dat alles liefst in het kader van een adequaat drugbeleid. Dit boek bevat bijdragen van een brede waaier van deskundigen die allen hun sporen hebben verdiend in Vlaanderen vanuit zeer verschillende, maar complementaire, professionele benaderingen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor professionelen die niet exclusief, maar regelmatig in contact komen met gebruikers van illegale drugs en voor professionelen die gespecialiseerd zijn in een deelgebied van de drugproblematiek.

Je kan dit boek hier bestellen.